Teminis kovo mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas
Bendrasis skyrius
1

 
Iš lietuvių kultūros istorijos T. 6 : Lietuvos valstiečių gyvenvietės ir sodybos. - Vilnius, 1971. - 247 p..- iliustr.
 
2
 
Eglė Tamulevičienė  Mokslo istorijos daiktiniai paminklai Lietuvoje  [T.] 3: . - Vilnius, 1978. - 107 p.- (Iš mokslų istorijos Lietuvoje
Religija
4
 
Aliulis, Vaclovas Palūšės bažnyčia ir parapija . - Trakai-Vilnius, 1996. - 99 p.  5  Drilinga, Antanas Monsinjoras . - Marijampolė , 1994. - 154 p., [16] iliustr. 
6 Jonas Paulius Atmintis ir tapatybė . - Vilnius , 2005. - 204 p. 7 Kavaliauskas, Česlovas Tarp fizikos ir teologijos . - Vilnius , 1998. - 310 p.
10 Stanislovas Apie meilę ir tarnystę . - Vilnius , 2003. - 431 p. 9 Petraitienė-Račkauskaitė, Irena Nijolė Kardinolas . - Kaunas , 2000. - 172 p. : iliustr.
Politika
11
 
Bendinskas, Aleksandras Be pagražinimų . - Vilnius , 2006. - 399 p.  12
 
Genzelis, Bronislovas Užverstas puslapis . - Vilnius , [2009]. - 143 p. 
Gamtos mokslai
13
 
Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas . - Vilnius , 2012. - 604 p. : iliustr. 
 
 
Menas
14  Adomonis, Tadas Lietuvos dailės ir architektūros istorija D.2 : (1770-1860) . - Vilnius,1997. - 303 p. : iliustr.  15
 
Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, 1875 09 22-1911 04 10 : [reprodukcijų rinkinys . - Kaunas , 1997. - [8] p., [32] reprod. apl. : iliustr. 
16 Krikščionybė Lietuvos mene : Lietuvos tūkstantmečio programos paroda : Kristaus gimimo jubiliejui ir Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto (1251) bei karūnavimo (1253) 750 metų sukakčiai .-  Vilnius, 1999. - 63 p. : iliustr. 17 Lietuvos architektūros istorija T. 1 : Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio. - Vilnius, 1987. - 384 p. : iliustr.
18 Lietuvos architektūros istorija T. 2 : Nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio. -Vilnius, 1994. - 592 p. : iliustr. 19 Tumėnienė, Nijolė Vincas Grybas : gyvenimo ir kūrybos drama . - Vilnius , 2004. - 191 p. : iliustr.
20 Vilnius Jono Kazimiero Vilčinskio leidiniuose . - Vilnius , [2000]. - 143 p. : iliustr. . - (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka)    
Grožinė literatūra

21 
Grigas, Romualdas Savasties ieškojimas, arba Laiškai Amerikos lietuviams . - Vilnius , 2004. - 220 p. . - (Esė).  22
 
Grigas, Romualdas Tautos likimas : (sociologinė apybraiža) . - Vilnius , 1995. - 450 p.
 
23 Kavaliauskas, Česlovas Pažadėtoji žemė : poezija. - Vilnius , 2000. - 296 p. : iliustr. 24 Panavas, Petras Įkvėpimo auka : vieno gyvenimo fragmentai . - Vilnius, 2010. - 500 p. : iliustr.
Istorija

 32
Streikus, Arūnas Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944-1990) . - Vilnius, 2002. - 374 p. 26  Ģērmanis, Uldis Latvių tautos nutikimai . - Kaunas , 1998. - 333 p. : iliustr. 
31 Raštikis, Stasys [Atsiminimai] T. 4 : Lietuvos likimo keliais : iš mano užrašų. - Fotogr. leid.. - Vilnius , 1996. - 791 p. 28 Lietuvos archeologija [T.] 1. - Vilnius , 1979 .- 194 p.
29 Lietuvos archeologija T. 3 : V-VIII a. žemaičių kultūra . - Vilnius ,1984. - 157 p. : iliustr.    
Geografija
33
 
Kudaba, Česlovas Žemės giedra . - Vilnius , 2004. - 462 p.  34  Profesorius Česlovas Kudaba : [atsiminimai] . - Vilnius , 1996. - 320 p. : iliustr. 

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.