KAVB Meno leidinių skyrius visuomet buvo atviras naujovėms ir pokyčiams. Jau pati skaityklos aplinka, sušildyta senųjų lietuvių tapytojų kūrinių, L. Striogos skulptūrų, sukuria jaukią atmosferą. Skyrius jau seniai bando meno kūriniais pagyvinti bibliotekos erdvę, rengdamas dailės parodų ekspozicijas IV aukšto fojė. Pradžioje teko patiems kviesti dailininkus. Dabar ši mini galerija darosi vis populiaresnė ir sulaukia didesnio menininkų, žiūrovų ir žiniasklaidos dėmesio. Tikimės, jog meno kūriniai čia įsikūrė ilgam.
 
Lankytojai (o jų čia gausu), laukdami knygos ar kito spaudinio, turi galimybę stabtelėti ir pabendrauti su menu. Galima sakyti, atsirado abipusis ryšys: menas bibliotekos žmonėms ir biblioteka menui. Šiame kontekste biblioteka tapo rimta meno rėmėja (nemokamas ekspozicijos plotas) ir propaguotoja (informacijos sklaida, žiūrovų subūrimas).
 
Siekiame pristatyti Įvairių menininkų kūrybą, neaplenkdami neįgaliųjų ar jaunųjų, kuriems ši erdvė kartais būna „starto aikštelė“, bei vyresniosios kartos dailininkų (pastarieji irgi ne visada linkę brautis į meno vertybių permainų traukinį). Nepropaguojame tik tam tikrų stilistinių krypčių ar estetinių koncepcijų, vengiame ir pernelyg akivaizdžiai nihilizmą teigiančio radikalizmo. Svarbiausias pasirinkimo kriterijus – autentiškas menininko talentas ir tikros, subrandintos kūrybos vertybės.
 
Galerijoje yra vietos ne tik vaizduojamajam menui, bet ir taikomajai dailei. Populiarėja teminės bei grupinės parodos.
 
Parodas rengiame nemokamai, todėl labai džiaugiamės, kai menininkas pasibaigus parodai dovanoja savo darbą, galintį papuošti bibliotekos interjerą. 2002 m. buvo surengta paroda, kurioje eksponuoti bibliotekai dovanoti kūriniai.

Esame dėkingi su mumis bendravusiems menininkams, menotyrininkams, žiniasklaidos atstovams, užsienio šalių ambasadoriams ir visiems, kurių dėka biblioteka tampa patraukli, įdomi žmonių susibūrimo ir bendrystės vieta.
 
Nuo 2006 m. dailės parodas eksponuojame tik Meno leidinių skaitykloje (406 kamb.). Dailės parodas bibliotekos II a. ir IV a. fojė organizuoja Kultūros renginių ir leidybos grupė.
 
01 08 – 02 11 Irenos Ivanovienės tapybos darbų paroda „Žiemos gėlės“
03 03 – 03 13 Nijolės Skolastikos Liatukaitės keramikos darbų paroda „Prie baltų archajikos slenksčio“
03 18 – 04 24 Leono Striogos skulptūros paroda „Susitikę laike. Portretai“
03 18 – 04 25 Vytauto Tamoliūno (1955-2009) fotografijų paroda „Kauno menininkai“
04 30 – 05 30 Virginijaus Kašinsko tapybos paroda „Protėvių akmenys“
06 01 – 07 27 Jono Lukšės piešinių paroda „Žaliakalnio istorijos“
08 20 – 09 30  Interaktyvi Prancūzų instituto paroda „14-18“
10 14 – 10 31 Moksleivių piešinių paroda „Mano biblioteka. Improvizacijos iš atminties“
11 09 – 12 05 Raimundo Majausko piešinių pastele paroda „Kasdienybės atspalviai III“ (iš parodų ciklo „Miesto laikas ir jo ženklai“
11 10 – 12 05 Lolitos Grabauskienės knygų įrišų paroda „15 žingsnių su knyga“
2015 12 05 – 2016 01 15 Dokumentų ir fotografijų paroda „Susitikimas su Jurgiu Savickiu“
 
2014 m.
01 06 – 02 10 Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų jaunųjų žurnalistų studijos narių fotografijų paroda "Būti... Atrodyti... Turėti..."
02 15 – 03 14 Kauno dailininkų klubai „Meno sparnai" ir „Sfinksas" dailės paroda „Atgimimas", skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti (dalis bendros parodos)
03 18 – 04 05 Jono Lukšės piešinių paroda "Kauno kryždirbystės kūriniai ir medinės skulptūros"
04 02 – 05 15 Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Kauno viltis" rankdarbių paroda "Būkim kartu"
04 07 – 24 Vidmanto Valento pastelių paroda
05 02 – 06 03 Alvydo Bulakos tapybos paroda
06 06 – 08 08 Dalios Jonės Puskunigienės tapybos darbų paroda
08 19 – 09 14 Alfonso Bunkaus jubiliejinė retrospektyvinė tapybos paroda (dalis bendros parodos)
09 25 – 10 20 Violetos Harvey fotografijų paroda "Tolima artima Portugalija"
10 28 – 11 25 Irenos Piliutytės ir Onos Staskevičienės tekstilės paroda "Stebuklo beieškant"
12 01 – 2015 01 06 Alinos Vitkauskienės tapybos paroda "Angelas“
12 04 – 12 20 Tapybos ant šilko paroda "Spalvų metamorfozės"
 
2013 m.
01 10 – 02 11 Vidos Korn fotografijų paroda "Čepkelių spalvos"
01 21 – 02 13  Graviūrų paroda "XIX a. maskarado kostiumas" iš Rusijos valstybinės menų bibliotekos
03 19 – 04 12 Kotrynos Daujotaitės scenografijos darbų paroda
04 15 – 05 03 Mindaugo Česnavičiaus origamio darbų paroda "Paslaptingasis origamis - japonų lankstymo metas“
04 18 – 05 16 V. K. Slavinsko tapybos darbų paroda „Paslapties nuojautos“
05 23 – 06 15 Marijos Rastenienės tapybos darbų paroda
06 25 – 08 20 Aleksandro Grigaliūno fotografijų paroda
09 01 – 31 Birutės Šležienės fotoparoda "Improvizacijos senųjų tapybos meistrų  darbų temomis"
10 15 – 11  Vilijos Kneižytės tapybos paroda "Akvarelė"
11 11 –12 03 VDA Kauno fakulteto Dizaino programos studentų darbų paroda
12 12 – 2014 01 05 Mindaugo Jankausko tapybos darbų paroda " XX a. 7-o dešimtmečio aktorių portretai“
 
01.05 – 02.10 Antano Zinkevičiaus fotografijų paroda „Kino žmonės
02.15 – 03.14 „Atgimimo paroda
03.14 – 04.15 Tomo Lagunavičiaus tapybos paroda
04.16 – 05.24 Virginijos Ligeikienės kurtų odos įrišimų paroda
04.26 - 05.16 Vilijos Kneižytės grafikos ir tapybos paroda „Nespalvota
06.04 – 08.31 Moksleivių laisvalaikio centro fotoparoda Visi keliai veda ten...
09.13 – 10.16 Gražvydos Andrijauskaitės grafikos darbų paroda
10.18 – 11.13 Vytauto Paškevičiaus inžinerinės grafikos paroda Kauno architektūra
11.20 – 12.12 Jolitos Linkevičiūtės tapybos darbų paroda
12.12 – 2013.02.09 Vidos Sniečkuvienės šiaudinių sodų paroda Dangaus sodai

2011 m.
02.09 – 03.15 Zinaidos Irutės Dargienės tapybos paroda „Seniausia žemėje“
03.24 – 04.24 Leono Striogos skulptūrų paroda „Šviesos lauke“
04.26 – 05.24 Birutės Šležienės skaitmeninės spaudos darbų paroda „Gamtos metamorfozės“
05.25 – 07.20 Laimos Jonynaitės Giedraitienės tapybos paroda „Mėlynos lygumos“
07.21 – 08.26 Pauliaus Spūdžio fotografijų paroda „Kaunas iš paukščio skrydžio“
08.30 – 10.01 Jono Lukšės piešinių paroda „Kauno miesto šventovės“
10.01 – 2012.01.20 Vinco Kisarausko ekslibrisai iš KAVB fondų
10.03 – 10.27 Irenos Piliutytės tekstilės dabų paroda „Minties spalvos“
10.28 – 11.28 Virginijaus Kašinsko piešinių paroda „Sakraliniai eskizai“
12.06 – 2012.01.06 Inesos Bosaitės asambliažo darbų paroda „Jausmų vaišės“

2010 m.
01.11 – 02.10 Virginijaus Kašinsko tapybos paroda
03.25 – 04.15 Jūratės Kluonės piešinių paroda
05.21 – 06.15 Irenos Piliutytės tekstilės paroda
05.25 – 08.20 Donato Beniulio skulptūros paroda „Piligrimai“
10.11 – 11.10 Virginijaus Kašinsko piešinių paroda „šventukai“
10.26 – 12.15 Aušros Paulauskienės-Gilliuson ekslibrisų paroda
11.16 – 12.10 Romos Serapinaitės tapybos ant šilko paroda „Tarp dangaus ir žemės“
12.17 – 2011.01.15 Kauno dramos teatro 90-mečiui. Augustino Pajarsko fotografijų paroda

2009 m.
01.12 – 01.25 Vidmantos Ambrizienės „Prisilietus prie Čiurlionio“ ir Reginos Volonsevičienės karpinių paroda „Odė medžiui“
01.25 – 02.02 Kauno 1-osios specialiosios mokyklos mokinių ir mokytojos R. Bisigirskaitės darbelių paroda „Antrasis šiaudelių gyvenimas“
02.10 – 03.10 Reginos Selickaitės tekstilės ir papuošalų paroda „Pasipuošusios laiku“
03.15 – 04.15 Grytės Pintukaitės–Valečkienės portretų paroda, skirta teatro dienai „Po aktorystės nuometu“
04.20 – 05.25 Mikalojaus Povilo Vilučio grafikos paroda
04.17 – 05.15 Bibliotekų ekslibrisų paroda, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei
10.19 – 11.15 Jadvygos Matulaitytės–Surudienės–Šimanskienės darbų paroda
10.18 – 12.09 Riikka Hautamaki monotipijų paroda (Suomija)

2008 m.
04.15 – 05.07 Irenos Piliutytės tekstilės paroda „Siūlo galia“
05.08 – 06.18 Simonos Juškevičiūtės spalvotos grafikos paroda „Žemės mintys“
06.19 – 07.31 Aleksandro Macijausko fotografijų paroda „Tarp vakar ir rytoj“
09.15 – 10.22 Odetos Staponkutės-Juršėnienės grafikos paroda „Dvelksmas iš svetur“
2007 m.
10.22 – 11.25 Nomedos Saukienės tapybos darbų paroda
12.01 – 08.02.09 „Mažas formatas“ Pasaulio dailininkų darbai iš Vytauto Tamoliūno kolekcijos

2006 m.
01.10 – 02.12 Luanos Stebulės tapybos darbų paroda
01.16 – 02.10 Peter Doubravsky fotografijų paroda „Lietuva užsieniečio akimis“
02.15 – 03.15 „Atgimimas“ Kauno menininkų klubų „Sfinksas“ ir „Meno sparnai“ paroda skirta Vasario 16-ąjai
03.08 – 03.29 Edvardo Germano nedidelė tapybos darbų paroda
03.30 – 05.10 Aušros Paulauskienės grafikos paroda „Ekslibrisai“
05.12 – 06.05 Virginijos Kuzmickaitės piešinių paroda „Moterys ir jų žvėriukai: prisistatymas“
07.20 – 09.15 paroda-projektas „Liečiu – matau“
11.22 – 12.31 Jorės-Jurgitos Treinytės fotografijų paroda „Saulėgrįža“

2005 m.
01.13 – 02.09 Lenkų grafikės Barbaros Narębskos – Dębskos paroda „Iš Torunės Mikalojaus Koperniko universiteto bibliotekos rinkinių“
02.10 – 03.04 Gintauto Augustino Vasionio tapybos paroda
03.09 – 04.02 Klubų „Sfinksas“ ir „Meno sparnai“ paroda, skirta Kovo 11-ajai
04.04 – 04.16 Vytauto Žilinsko tapybos paroda „Teatriniai žaidimai“, skirta Teatro dienai + spektaklio ištrauka V.Žilinsko pjesės „Ne viską spėjau tau pasakyti“
04.15 – 05.05 Tarptautinio plenero „Kalbanti žemė-2004“ darbų paroda
05.05 – 06.20 Logotipo konkursas – paroda „Eurobiblioteka. Iš čia kylama į žvaigždes“
06.06 – 06.19 Gerhard Spilgies tapybos – fotografijos paroda „Paveikslai ir žodžiai“
06.20 – 07.20 Vytauto Steponavičiaus „Akimirkų kaligrafija. Darbai tušu“
07.20 – 09.30 Senosios Varėnos M.K.Čiurlionio draugijos dailininkų Mindaugo Siudiko, Gintaro Jaronio ir fotografo Algirdo Valentino Kaliūno darbų paroda
10.18 – 11.05 Japonų grafiko Ando Hiroshige reprodukcijų „53 Tokaido trakto stotys“ paroda
11.04 – 11.30 Sauliaus Kuizino fotografijų paroda „Atrodymai“
11.10 – 12.15 Leono Striogos piešinių ir skulptūrų paroda „Dalia. Žmonos portretas“

2004 m.
01. 08 – 02.08 Dailininkų Vytautų paroda
02. 12 – 03.02 Romualdo Rakausko fotoparoda „Laimingieji“, skirta Valentino dienai
02.09 – 02.23 Leono Striogos skulptūrų mini paroda „Juoda – balta“
03. 03 – 03. 28 Kauno dailininkų klubų „Sfinksas“ ir „Meno sparnai“ paroda, skirta Kovo 11-ąjai
03.30 – 04.20 A.Bunkaus tapybos paroda „Ąžuolai“
04.26 – 05.15 Leono Striogos skulptūrų mini paroda „Motinos diena“
04.20 – 05.15 Europos informacijos centro paroda, skirta įstojimui į Europos Sąjungą „Menas už Europą“
05.18 – 06.15 Tatjanos Pilipenko - Simanaitienės akvarelės darbų paroda „Akvarelinės miniatiūros“
06. 11 –08.12 Jono Daniūno fotografijų paroda „Lietuviškos vestuvės“
08.14 – 09.15 Kauno dailės gimnazijos 8 klasės moksleivių tapybos plenero Užpaliuose paroda
09.15 – 10.14 Prancūzų fotografo Marc'o Paygnard'o paroda „Amžinas judėjimas“
10.15 – 11.15 Algirdo Šakalio tapybos darbų paroda
11.15 – 12.14 Lietuvos dailininkų tapyto ir marginto šilko darbų paroda
12.01 – 12.20 Septintoji Lietuvos aklųjų ir silpnaregių meninės kūrybos paroda „Atrask save“
12.14 – 01.16 Ričardo Vaickaus fotografijų paroda „Išaukštinimo pasaulis“

2003 m.
01.10 – 02.06 Konstantino Žardalevičiaus tapybos darbų paroda „Meškos nagų įbrėžimai“
01.24 – 02.17 Kauno dailės gimnazijos moksleivių vasaros plenero Estijoje darbų paroda
02.08 – 03.06 Romualdo Augūno fotografijų paroda „Kalnai ir žmonės“
02.18 – 03.06 Tapybos darbų ant popieriaus paroda „Gintautas Vaičys ir draugai“, arba „Iš atminimų albumo“
03.07 – 04.10 Dailininkų klubų „Sfinksas“ ir „Meno sparnai“ dailės paroda skirta Kovo 11-ajai
04.15 – 05.20 Prano Griušio tapybos darbų paroda
05.22 – 06.30 K. Juraitės, M.Kavaliausko fotografijų paroda „Kražių portretas. Provincijos kasdienybės atspindžiai“
07.04 – 08.04 Rūtos Luckienės tekstilės darbų paroda „Miražai“
07.22 – 09.01 Dalios Zamulaitytės grotažo darbų paroda „Mano laiškai Jums“
08.05 – 09.16 Vaclovo Sakalausko kompiuterinės grafikos paroda
09.20 – 10.21 Algirdos Karaliūtės tapybos darbų paroda „Baltų dievai“
10.23 – 11.03 Paroda – projektas „Nedelsk“ (kurat. V. Jusonienė)
11.05 – 11.28 Irmos Kravcovaitės fotografijų paroda „Masažas“
11.29 – 04.01.05 Tapybos plenero „Videniškiai 2003“ darbų paroda

2002 m.
01.30 – 02.27 Leono Striogos skulptūrų paroda
04.29 – 05.17 Alvydo Gelažiaus tapybos paroda
05.13 – 08.18 Vytauto Tamoliūno instaliacija
05.13 – 06.10 KAVB Meno skyriui dovanoti meno kūriniai
05.18 – 07.07 Romo Čekanavičiaus fotografijų paroda „Parodos paveikslėliai: Lietuvos peizažai“
07.08 – 08.28 Viliaus Šileikos grafikos ir akvarelės paroda
08.29 – 09.17 Algirdo Kairio fotografijų paroda „Meno ir kultūros žmonės“
09.19 – 10.03 „Dvarai dailininkų akimis“
10.24 – 11.27 Kauno akvarelininkų plenero „Nemunas“ darbų paroda
11.28 – 03.01.08 Grupės „Aqua 12“ akvarelės darbų paroda „Vandens paveikslas“
12.09 – 03.01.12 Edvardo Germano skaitmeninės grafikos paroda „A4“

2001 m.
01.05 Dailininkų Vytautų kūrybos paroda „Be karūnos“
02.15 Klubo „Sfinksas“ dailės paroda, skirta Vasario 16-ąjai
02.21 Algimanto Aleksandravičiaus fotoportretų paroda
03.22 Odetos Bražėnienės karpinių paroda
04.19 Velykinė dailės paroda „Tu esi gyvenimo šaltinis“
05.06 Edvardo Germano tapybos paroda
06.06 Alfonso Bunkaus tapybos paroda
07.30 Vytauto Tamoliūno grafikos paroda
08.01 Dariaus Kero fotoparoda
08.22 Ukrainos grafikų paroda iš Romualdo Jurelionio kolekcijos
09.01 Dailės paroda „švalenbergą prisimenant“
09.13 Ever Arasque kūrybos paroda
10.25 Vytauto Laukio, Vytauto Povilaičio ir Vytauto Povilaičio (jaun.) tapybos paroda
11.22 Nijolės Šaltenytės grafikos paroda
12.06 Draugijos „Viltis“ dienos užimtumo centro narių keramikos ir piešinių paroda

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.