Kauno apskrities viešoji biblioteka (toliau – KAVB), siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis KAVB veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju KAVB, neabejokite ir praneškite apie tai teisėsaugai.
Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba užpildant pranešimo formą internete. Detalesnę informaciją kaip galite pateikti pranešimą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai ar kitoms teisėsaugoms institucijoms galite rasti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje „Pateikti pranešimą apie korupciją“.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 ir 236 straipsnyje.

Informacija apie asmenį, atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą KAVB (atliekamos funkcijos) (.pdf, 86 KB)
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, asmeniu, atsakingu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą KAVB, yra paskirta Bendrųjų reikalų skyriaus vadovė Miglė Proškienė, el. p. m.proskiene@kvb.lt (K. Donelaičio g. 8, Kaunas. 010 kab.).

Informacija apie KAVB atitikties pareigūną (atliekamos funkcijos) (.pdf, 116 KB)
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, KAVB atitikties pareigūnu yra paskirta viešųjų pirkimų specialistė Džiuljeta Medžiaušienė, el. p. d.medziausiene@kvb.lt (Radastų g. 2, Kaunas, 212 kab.).

KAVB antikorupcinio elgesio kodeksas (.pdf, 247 KB)

Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas KAVB (.pdf, 120 KB)

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina galimybę teikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui, arba jį KAVB pažeidžiančius asmenis, kuriuos su KAVB sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai.

Pranešama apie šias veikas:
1. Galimai rengiamą, vykdomą ar įvykdytą nusikalstamą veiką.
2. Administracinį nusižengimą.
3. Tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą.
4. Profesinės etikos normų pažeidimą.
5. Kitą viešajam interesui keliamą grėsmę arba teisės pažeidimą.*

* Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir jo funkcionavimo užtikrinimo KAVB tvarkos aprašas (.pdf, 253 KB)

Pranešimo apie pažeidimus forma (.doc, 15 KB)

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą KAVB, ją gali pateikti specialiu elektroninio pašto adresu: pranesk@kvb.lt, kuris laikomas vidiniu kanalu, su prierašu „Dėl pažeidimo“.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas bei galės būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimus, laisvos formos pranešimu, o ne užpildžius nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą, privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarimo Nr. 1133 priedu.

Kiti teisės aktai, susiję su korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2022–2025 metų korupcijos prevencijos programa (.pdf, 180 KB)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2022–2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2022–2023 metų veiksmų planas (.pdf, 221 KB)
Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa
Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2020-2022 metų tarpinstitucinis veiklos planas
Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos
Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka
Jungtinių Tautų konvencija prieš korupcija
Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos
Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos


Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.