Straipsniai

Leidinių mainams sąrašas (2010/12)

2010 12 18


Teminis gruodžio mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas


Amerikiečių apysakos. - Vilnius, 1993. - 320 p.    Baliulis, Algirdas. Trakų miestas ir pilys: istorija ir architektūra. - Vilnius. 1991. - 295 p.
Baltrušaitytė, Birutė. Lieptai: apsakymai ir apysaka. - Vilnius, 1985. - 205 p. Baroque in Lithuania. - Vilnius, 1996. - 160 p.: iliustr.
Barouzas, Edgaras. Tarzanas. - Vilnius, 1990. - 400 p. Biblija vaikams: iliustruoti biblijos paskojimai. - Stokholmas, 1992. - 542 p.: iliustr.
Dagys, Jonas. Augalų ekologija. - Vilnius, 1980. - 240 p. Daugirdaitė - Sruogienė, Vanda. Lietuvos istorija. - Vilnius, 1990. - 447 p.
Degutytė, Janina. šiaurės vasaros: eilėraščiai. - Vilnius, 1966. - 107 p.    Dunkan, Izadora. Mano gyvenimas: prisiminimai. - Vilnius, 1991. - 264 p.
Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija: antologija. T.1. - Vilnius, 1991. - 654 p. Ferrero, Bruno. 40 pasakojimų iš dykumos: trumpi pasakojimai sielai. - Vilnius, 2001. - 78 p.: iliustr.
Grandes, Almudena. Kartono pilys: romanas. - Vilnius, 2006. - 183 p. Grinius, Jonas. Vilniaus meno paminklai. - Vilnius, 1994. - 112 p., [32] iliustr.lap.
Gutauskas, Leonardas. Juokdarys: lyrika. - Vilnius, 1985. - 110 p. Hafneris, Germanas. Žymūs antikos žmonės: 337 portretai. - Vilnius, 1987. - 288 p.: iliustr.
Hemingvėjus, Ernestas. Fiesta. Turėti ir neturėti: romanai. - Vilnius, 1993. - 351 p. Įdomiausioji kaukė: lietuvių satyros ir humoro antologija. - Vilnius, 1993. - 343 p.
Jankus, Jurgis. Egzaminai. Be krantų. Naktis ant morų. - Vilnius, 1990. - 573 p. Kauno menininkai. = Kaunas artists: [albumas]. - Kaunas, 1996. - 444 p.: iliustr.
Kondratas, Mikalojus. Lietuvių tautos ir valstybės istorija. D.1. - Vilnius, 1994. - 350 p. Kontrimas, Česlovas. Lietuvos geležiniai kryžiai. - Vilnius, 1991. - 223 p.: iliustr.
Kultūrinė veikla Akademijoje. 1957 - 2007. - Kėdainių r., 2007. - 91 p.: iliustr. Kunigas Alfonsas Lipniūnas: [atsiminimų rinkinys]. - Vilnius, 1989. - 117 p.
Landsbergis, Algirdas. Kelionės muzika: romanas ir novelės. - Vilnius, 1992. - 301 p. Kuperis, Džeimsas Fenimoras. Medžiotojas: romanas. - Kaunas, 1986. - 341 p.
Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra. Kn.3. - Vilnius, 1992. - 335 p.: iliustr. Lietuvos architektūros istorija. T.1: Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio. - Vilnius, 1988. - 384 p.
 
      Lietuvos istorijos paminklai. - Vilnius, 1990. - 240 p.: iliustr.
Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. Joniškis. Jurbarkas. - Vilnius, 1991. - 291 p.
Lindė - Dobilas, Julijonas. Blūdas arba Lietuva buvusios Rosijos revoliucijos mete; Klaida./ Lazdynų pelėda. - Vilnius, 1990. - 598 p. Linelius roviau, dainavau: Onos Bluzmienės tautosakos ir atsiminimų rinktinė. - Vilnius, 1990. - 312 p.
Maciūnas, Vincas. Lituanistinis sąjūdis XIX amžiaus pradžioje. - Vilnius, 1997. - 356 p. Normanas, Vilis. šventumas: romanas. - Vilnius, 2006. - 172 p.
Pailas, Hovardas. Robino Hudo nuotykiai. - Vilnius, 1987. - 279 p. Pėsčiojo riterio dalia: Česlovo Kudabos laikas ir asmenybė. - Kaunas, 1995. - 239 p.
Popiežių bulės dėl kryžiaus žygių prieš prūsus ir lietuvius XIII a. - Vilnius, 1987. - 310 p. Požėra, Juozas. Žuvys nepažĮsta savo vaikų: romanas. - Vilnius, 1985. - 272 p.
Pretorijus, Matas. Prūsijos Įdomybės, arba Prūsijos regykla. T.2. Kn.2: Prūsijos demologija. Kn.3: Prūsijos topografija. - Vilnius, 2004. - 881 p. Prienų rajono savivaldybė: [vaizdo Įrašas]. - Prienai, 2006. - 1 vaizdo diskas.( DVD )
Rebu, Polis. Napoleono ir Žozefinos meilės romanas. - Kaunas, 1992. - 143 p. Richteris, Hansas Verneris. Nugalėtieji. - Kaunas, 1994. - 283 p.
Ročka, Marcelinas. Mykolas Lietuvis: [ monografija ]. - Vilnius, 1988. - 211 p. Senieji Lietuvos vienuolynai. 5:Vilniaus dominikonų vienuolynas ir šventosios Dvasios bažnyčia: [vaizdo Įrašas]. - Vilnius, 2009. - 1 vaizdo diskas.( DVD )
Springborn M. Paskutinis prūsų sukilėlis. - Vilnius, 1991. - 112 p. Sruoga, Balys. Į mėlynus tolius: poezijos rinktinė. - Vilnius, 1981. - 334 p.
Šavelis, Rimantas. Tadas Blinda: nuotykių romanas. - Vilnius, 1987. - 247 p. Širvys, Paulius. Beržai baltieji broliai: populiarioji poezija. - Vilnius, 1989. - 143 p.
Tamulaitis, Vytautas. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai: apysaka - pasaka. - Vilnius, 1992. - 104 p. Tuinyla, Vytautas. Lietuvos pomologija. T.1: Obelys ir kriaušės. - Vilnius, 1990. - 334 p.: iliustr.
Vergilijus. Eneida. - Vilnius, 1967. - 371 p. Zhoržas, Antoninas. Vienas prieš likimą. - Vilnius, 1977. - 287 p. - ( Siluetai )
Zinkevičius, Zigmas. Lietuvių kalbos istorija. T.4: Lietuvių kalba X VIII - XIX a. - Vilnius, 1990. - 332 p. Zinkevičius, Zigmas. Lietuvių kalbos istorija. T.5: Bendrinės kalbos iškilimas. - Vilnius, 1992. - 349 p.
Zinkevičius, Zigmas. Lietuvių kalbos istorija. T.6: Lietuvių kalba naujaisiais laikais. - Vilnius, 1994. - 394 p. Zinkevičius, Zigmas. Lietuvių kalbos istorija. T.7: Rodyklės ir bibliografija. - Vilnius, 1995. - 374 p.
Zudermanas, Hermanas. Kelionė Į Tilžę. - Vilnius, 1960. - 247 p. Zurba, Algimantas. Skersvėjis: romanas. - Vilnius, 1984. - 301 p.
Žarskus, Aleksandras. Mityba virsminiu laikotarpiu: nuo fizinio link dvasinio maisto. - Kaunas, 2010. - 103 p. Žemaitė. Motinėlės ašaros. -Vilnius, 1973. - 269 p.
Žygio draugams: lietuviška publicistika. - Kaunas, 1996. - 515 p.: iliustr. Религии мира. 10 – 11 классы. – Москва, 1997. – 271 с.
Rašytojas ir cenzūra. - Vilnius, 1992. - 578 p.

Dokumentinis filmas "Bibliotekos istorijos puslapius pavarčius..."

2011 08 12

I dalis:


II dalis:


III dalis:


IV dalis:

Projektas „Skaitmeninimo mokymai Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų specialistams“

2010 11 10

Projekto tikslas – apmokyti kultūros paveldo skaitmeninimo procese dalyvaujančius apskričių viešųjų bibliotekų specialistus, užtikrinant efektyvų ir kokybišką kultūros paveldo objektų skaitmeninimą šiose bibliotekose.

Uždaviniai:
    
 1. Parengti mokymų programą, atitinkančią kultūros paveldo skaitmeninimo srityje dirbančio bibliotekų personalo žinių poreikį;
 2.   
 3. Organizuoti mokymus apskričių viešųjų bibliotekų specialistams, skaitmeninantiems kultūros paveldą.
Trukmė: 2010 m. birželio 1d. – gruodžio 10 d.

Projekto tikslinė grupė – 13 specialistų iš apskričių viešųjų bibliotekų, dirbančių kultūros paveldo skaitmeninimo srityje. Projekte dalyvauja Kauno apskrities viešosios bibliotekos, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos ir Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos kultūros paveldo skaitmeninimo specialistai.

Projektą Įgyvendina Kauno apskrities viešoji biblioteka kartu su LR kultūros ministerija.

Trumpas projekto pristatymas:

Nacionalinis projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ (www.epaveldas.lt) Įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę, kuri 2010 m. Įtraukia Integralios Virtualios kultūros paveldo sistemos plėtros ir keturias Lietuvos apskričių viešąsias bibliotekas.

Kauno apskrities viešoji biblioteka, dalyvaudama projekte ir vadovaudamasi Partnerystės sutarties tarp Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos ir KAVB nuostatomis, inicijuoja skaitmeninio raštingumo mokymų veiklas apskričių viešųjų bibliotekų specialistams, dirbantiems kultūros paveldo skaitmeninimo srityje.

Rezultatai: parengtas ir išdėstytas 32 val. mokymo kursas bibliotekininkams „Skaitmeninimo mokymai Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų specialistams“.

Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ (VEPS)

2010 02 13

Trukmė: Projekto pradžia – 2010 m. vasario 3 d., pabaiga – 2012 m. liepos 31 d. Trukmė – 30 mėn.

Tikslas: užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą. Projekto uždaviniai:

 • plėsti skaitmeninimo tinklą, įtraukiant naujus centrus ir padalinius;
 • plėsti ir tobulinti virtualią skaitmeninto paveldo sistemą;
 • užtikrinti kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir sklaidą.

Tikslinė grupė: visiems be išimties interneto vartotojams (gyventojams, valstybės institucijoms, mokslo įstaigoms ir kt.).

Partneriai :

 • Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka (projekto vykdytojas)
 • Kauno apskrities viešoji biblioteka,
 • Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės biblioteka,
 • Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka,
 • Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka.
 • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,
 • Vilniaus universiteto biblioteka,
 • Lietuvos dailės muziejus,
 • Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus,
 • Lietuvos archyvų departamentas.

Trumpas projekto aprašymas:
šiuo metu Lietuvoje sukurtos visos būtinos sąlygos Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninto turinio ilgalaikio saugojimo ir sklaidos plėtrai, nes įgyvendinus projektą „Integralios virtualios bibliotekų informacijos sistemos sukūrimas“ buvo sukurta epaveldo sistema, grindžiama vieningu požiūriu į kultūros paveldo objektus; sudarytas ir vieningas duomenų bankas bei bendras portalas – www.epaveldas.lt. Sukurtos integralios virtualios sistemos duomenų banke šiuo metu jau yra per 3 mln. puslapių itin vertingų senųjų knygų, laikraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnytinių metrikų. Įgyvendinus šį projektą, bus pasiekti tokie tikslai: padidintas projekte dalyvaujančių partnerių skaičius; tęsiami skaitmeninimo darbai (planuojama suskaitmeninti ir patalpinti į duomenų banką bei portalą epaveldas.lt 2 mln. 295506 puslapius archyvų, bibliotekų, muziejų fonduose saugomų dokumentų; 17 tūkst. 500 LDM saugomų vaizdų bei 11 tūkst. muzikos kūrinių; plėtojamos elektroninės paslaugos.

Tęsiant atminties institucijose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir įgyvendinus šį projektą, bus išspręsti šie klausimai:

 • atminties institucijose saugomi kultūros paveldo objektai bus perkelti į elektroninę erdvę, taip apsaugant juos nuo turinio sunykimo;
 • užtikrinamas informacijos išsaugojimas bei didesnis prieinamumas;
 • padidintas kultūros paveldo objektų aktualumas ir matomumas;
 • realizuota patogesnė prieiga prie VEPS duomenų banke saugomų skaitmenintų kultūros paveldo objektų.

Pagrindinės veiklos: Veiklos Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje:
planuojama suskaitmeninti 3555 objektus, virš 100 000 dokumentų puslapių (vaizdų). Projekto lėšomis suremontuotos patalpos ir įrengti du padaliniai VEPS projekto veikloms vykdyti. Projekte dalyvaujantys KAVB skyriai skaitmenina:

Finansavimo šaltinis: 2010 m. vasario 3 d. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pasirašė projekto „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ (Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001) finansavimo ir administravimo sutartį. Šis projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“. 2010 m. vasario 12 d. taip pat buvo pasirašytos partnerystės sutartys tarp projekto vykdytojo ir partnerių.

Projekto vadovai:
Projekto vadovė: Bibliografijos ir knygotyros centro direktorė dr. Regina Varnienė-Janssen
VEPS projekto Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje koordinatorė: Senųjų ir retų spaudinių sk. vyresn. bibliotekininkė Liucija Grušaitė-Kačerauskienė ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Suskaitmenintus objektus rasite čia.

Projektas „Lietuvos apskričių bibliotekų darbuotojų kvalifikacijų ir gebėjimų tobulinimas“

2010 11 10

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. 1-1.1-SADM-06-K-01-047 pasirašyta 2009 m. rugpjūčio 12 d. SutartĮ pasirašė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.

Projekto trukmė – 2009 m. rugpjūčio 12 d. – 2011 m. rugpjūčio 12 d.

Projektą Įgyvendina partneriai:

    
 1. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – pagrindinis partneris, atsakingas užprojekto Įgyvendinimą;
 2.   
 3. šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka;
 4.   
 5. Kauno apskrities viešoji biblioteka;
 6.   
 7. Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės –Bitės viešoji biblioteka;
 8.   
 9. Klaipėdos apskrities I. Simonaityttės viešoji biblioteka;
 10.   
 11. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka.
Projekto tikslas – pagerinti bibliotekų teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, tobulinant apskričių bibliotekų darbuotojų profesines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus.

Projekto tikslinė grupė – 398 bibliotekų darbuotojai (iš jų 99 Kauno apskrities viešosios bibliotekos darbuotojai).

Numatomi mokymai: Bibliotekos darbo veiklos apskaita, statistika ir analizė; Bibliotekų buhalterinės apskaitos ypatumai ir naujovės; Užsienio bibliotekų veiklos patirtis. Lietuvos ir užsienio bibliotekininkystės naujienos, mainai; Atvirųjų mokymų organizavimas gyventojams panaudojant bibliotekų materialinę bazę; Specializuotas mokymas meno temomis; Renginių, parodų organizavimas. Viešas kalbėjimas; LIBIS administravimas: savybės ir ypatumai, naujovės; Katalogavimas: UNIMARC dalykinimo kompetencijos bei fondo komplektavimo ypatumai; Dokumentų rengimo, tvarkymo, konservavimo naujienos ir fondų apsauga; Klientų aptarnavimas bibliotekoje; Bibliotekos Įvaizdžio kūrimas; Tyrimai ryšių su visuomene srityje; Informacinių paslaugų plėtra, naujų technologijų taikymas; Strateginis valdymas ir planavimas; Viešieji pirkimai; Projektų valdymas, finansavimo šaltiniai; Vadovavimo psichologija; Personalo valdymas ir motyvacija; Teisė. Informacinė teisė. Autorinė teisė ir kt.

Projektą „Lietuvos apskričių bibliotekų darbuotojų kvalifikacijų ir gebėjimų tobulinimas“ Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje koordinuoja Elektroninės informacijos ir mokymo centro vyriausioji bibliotekininkė Daina Bandaravičiūtė ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Leidinių mainams sąrašas (2010/11)

2010 11 09


Teminis mainų fondo leidinių sąrašas


Jozefas Pfinsneris Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas kaip politikas: monografija - Vilnius, 1989. - 314 p. Juozas Urbšys Atsiminimai. - Kaunas,1990. - 192 p.
Kai milžinai gyveno: padavimai. - Vilnius, 1983. - 127 p. Kazys Puida Magnus Dux : romanas D. 1 Krėva. - Vilnius, 1989. - 289 p.
Kazys Saja Klumpės: apsakymų rinktinė. - Vilnius, 1980. - 214p. Kudirka Juozas Vilniaus verbos. - Vilnius, 1993. - 127 p. - iliustr.
Laima šimkūnaitė XVII a. Radvilų portretai . - Kaunas. 1993. - 133 p.[48] iliustr.lap. Laurencijus Bojeris Karolomachija: poema. - Vilnius, 1991. - 188 p.
Lietuvos didieji kunigaikščiai . - Kaunas , 1995. - 11 lap.aplanke Martinkėnas Vincas Vilniaus krašto lietuviškos mokyklos ir skaityklos 1919- 1939 metais. - Vilnius, 1989.- 160 p.
Rimutė Rimantienė šventoji [Kn. ]2 Pamarių kultūros gyvenvietės. - Vilnius, 1980. - 88 p.- iliustr. Tomas Venclovas Pašnekėsys žiemą: eilėraščiai . - Vilnius, 1991. - 372 p.
Vilniaus legendos . -Vilnius, 1998. - 157 p. Vytautas Didysis , 1350 -1430. - Vilnius, 1988. - 320 p.: žml.
 Zbignevas Kuchovičius Barbora Radvilaitė. - Vilnius, 1991. - 343 p.

Mokymai bibliotekininkams

2010 10 28

Projektas „Bibliotekos pažangai“

DataMokymo pavadinimas, trukmėMokymo vietaDalyviai
2010 09 24/27/28/30
2010 10 01/04/05/06
2010 10 07/08/11/12
2010 10 13/14/15/18
2010 10 19/22/25/26
2010 10 27/28/29 / 11 02
2010 11 05/08/09/10
2010 12 06/07/08/09
Žinių atnaujinimas bibliotekų specialistams (28 akad. val./4 d.d.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos viešoji biblioteka (77); Kauno raj. savivaldybės viešoji biblioteka (3)
2010 04 28 / 05 26
2010 04 29 / 05 27
2010 05 28 / 06 27
Bazinis kompiuterinis raštingumas ir interneto ištekliai (78 akad. val.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras KAVB (21); Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos viešoji biblioteka (20)
2010 10 20/21/22 Mokymai IT specialistams (24 akad. val./3 d.d.) Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka KAVB (2)
2010 10 18/19 – 2011 Informacijos valdymo anglų kalba gebėjimų ugdymas (120 akad. val.) Kauno apskrities viešoji biblioteka KAVB (20)
2010 11 22/23/24/29
2010 11 30 / 12 01/02/03
Suaugusiųjų mokymo pagrindai bibliotekininkams (4 d. d.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras KAVB (4); Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos viešoji biblioteka; Kauno raj. savivaldybės viešoji biblioteka; Birštono m. savivaldybės viešoji biblioteka
2010 09 15/16 Bibliotekų atstovavimo stiprinimo mokymai (2 d. d.) Kauno miestas KAVB (3)
2010 m. rugsėjis; lapkritis Nuotolinio mokymo kursas "Viešieji ryšiai bibliotekininkams" (10 val.) Nuotolinis mokymas KAVB (7)
2010 m. spalis Nuotolinio mokymo kursas "Žiniatinklis 2.0 bibliotekininkams" ( 38 val. ) Nuotolinis mokymas KAVB (2)
2011 03 03-09
2011 03 10-18
2011 03 21-25
Tęstiniai mokymai bibliotekininkams (40 val.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras KAVB (29)
2011 03 28-29
2011 03 31-04 01
2011 04 18, 20
2011 04 19, 21
2011 05 2, 5
2011 05 3, 6
2011 05 4, 9
Tęstiniai mokymai bibliotekininkams (16 val.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras Kauno m. V. Kudirkos SVB (70)
2011 04 26, 27
2011 04 28, 29
Kaip rengti skaitmeninĮ turinĮ: skaitmeninių nuotraukų ir paveikslėlių
paruošimas. Darbas programa Picasa (16 akad./val.)
Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras Lietuvos SVB (20)
2011 05 10 Atstovavimo bibliotekoms gebėjimų stiprinimas (8 akad./val.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras KAVB (11)
2011 11 03, 22
2011 11 04, 23
2011 11 07, 24
Tęstiniai mokymai bibliotekininkams (16 val.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras Kauno RSVB (9)
2011 11 03,08,09,10,22
2011 11 04,15,16,17,23
2011 11 07,15,16,17,24
Tęstiniai mokymai bibliotekininkams (40 val.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras Kauno RSVB (9);
Kauno MSVB (10)


Projekto koordinatorius bibliotekoje Elektroninės informacijos ir mokymo centro vyriausioji metodininkė Daiva Kibildienė, tel. (8 37) 32 44 50, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektas „Lietuvos apskričių bibliotekų darbuotojų kvalifikacijų ir gebėjimų tobulinimas“


Data
Mokymo pavadinimas, trukmė Mokymo vieta Dalyviai
2009 12 21/22 Bibliotekos darbo ir veiklos apskaita, statistika ir analizė (16 akad. val.) Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras (LKDTC) KAVB (2)
2010 01 25/26
2010 03 01/02
2010 03 24/25
2010 04 15/16
2010 05 17/18
Klientų aptarnavimas bibliotekoje:
1. Klientų aptarnavimo psichologija (16 akad. val.)
2. Sudėtingos klientų aptarnavimo situacijos (16 akad. val.)
3. Kaip valdyti prieštaravimus (16 akad. val.)
4. Efektyvus laiko ir veiklos valdymas (16 akad. val.)
5. Profesionalus klientų aptarnavimas (16 akad. val.)

Kauno apskrities viešoji biblioteka

KAVB (25) (I gr.)
2010 02 02/03 Teisė. Informacinė teisė. Autorinė teisė (16 akad. val.) Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteka KAVB (4)
2010 02 08/09
2010 03 22/24
2011 05 09/13
Bibliotekų buhalterinės apskaitos ypatumai ir naujovės, (40 akad. val.) Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteka,
Klaipėdos apskrities I.Simonaitytės viešoji biblioteka
KAVB (3)(I gr.)KAVB (4) (II gr.)
2010 03 17/19 Personalo valdymas ir motyvacija (24 akad. val.) Kauno apskrities viešoji biblioteka KAVB (2)
2010 04 12/16
2010 10 11/15
Atvirųjų mokymų organizavimas gyventojams panaudojant bibliotekų materialinę bazę, 2 dalys (80 akad. val.) Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka KAVB (1) (I gr.)
2010 04 27/29
2010 05 26/28
Katalogavimas UNIMARC formatu bei LIBIS komplektavimo posistemio ypatumai (24 akad. val.) Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka KAVB (5)
2010 05 10/14 Renginių, parodų organizavimas. Viešasis kalbėjimas (40 akad. val.) Lietuvos technikos biblioteka KAVB (2)
2010 05 12/14 Viešieji pirkimai (24 akad. val.) Šiaulių apskrities P.Višinskio viešoji biblioteka KAVB (1)
2010 06 02/04 Projektų valdymas. Finansavimo šaltiniai (24 akad. val.) Kauno apskrities viešoji biblioteka KAVB (13)
2010 08 23/27
2010 12 06/10
Atvirųjų mokymų organizavimas gyventojams panaudojant bibliotekų materialinę bazę, 2 dalys, (80 akad. val.) Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka; Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteka KAVB (4) (II gr.)
2010 09 20/23
2010 09 27/30
2010 10 04/06
Ilgalaikis dokumentų išsaugojimas, technologijos ir standartai (88 akad. val.) Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka KAVB (5) (I gr.)
2010 09 22/23
2010 10 20/21
2010 11 03/04
2010 11 25/26
2010 12 13/14
Klientų aptarnavimas bibliotekoje:
1. Klientų aptarnavimo psichologija (16 akad. val.)
2. Sudėtingos klientų aptarnavimo situacijos (16 akad. val.)
3. Kaip valdyti prieštaravimus (16 akad. val.)
4. Efektyvus laiko ir veiklos valdymas (16 akad. val.)
5. Profesionalus klientų aptarnavimas (16 akad. val.)
Kauno apskrities viešoji biblioteka KAVB (19) (II gr.)
2010 09 27/29
2010 10 11/12
Strateginis valdymas ir planavimas (40 akad. val.) Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka KAVB (1)
2010 11 15/18
2010 11 22/25
2010 11 29/12-01
Ilgalaikis dokumentų išsaugojimas, technologijos ir standartai (88 akad. val.) Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka KAVB (4) (II gr.)
2011 01 11/12
2011 05 17/19
Užsienio bibliotekų veiklos patirtis (40 akad. val.) Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteka
Lietuvos technikos biblioteka
KAVB (2)
2011 02 21/23
2011 02 28/03 02
LIBIS administravimas bibliotekoje (24 akad. val.) Kauno apskrities viešoji biblioteka KAVB (20) ( I gr.)
KAVB (13) (II gr.)
2011 03 02/04 LIBIS administravimas bibliotekoje (24 akad. val.) Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka KAVB (2)
2011 03 07/09 Bibliotekos Įvaizdžio kūrimas (24 akad. val.) Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras (LKDTC) KAVB (4)
2011 04 11/15
2011 05 09/13
Klientų aptarnavimas bibliotekoje (80 akad. val.) Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras (LKDTC) KAVB (3)
2011 05 02/04 Specializuotas mokymas meno temomis (24 akad. val.) Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteka KAVB (5)
2011 05 31/06 06;
2011 06 06,08,13,15,16
Informacinių paslaugų plėtra, naujų technologijų taikymas (20 akad. val.) Kauno apskrities viešoji biblioteka KAVB (24) ( I gr.)
KAVB (18) (II gr.)


Projekto koordinatorius bibliotekoje Elektroninės informacijos ir mokymo centro vyriausioji bibliotekininkė Daina Bandaravičiūtė, tel. (8 37) 32 42 54, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektas „Skaitmeninimo mokymai Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų specialistams“


Data
Mokymo pavadinimas, trukmė Mokymo vieta Dalyviai
2010 11 16-19 Skaitmeninimo mokymai Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų specialistams (32 akad.val.) KAVB KAVB (7);
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji (2);
Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka (2);
šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka (2)


Projekto koordinatorius bibliotekoje Elektroninės informacijos ir mokymo centro vyriausioji metodininkė Daiva Kibildienė, tel. (8 37) 32 44 50, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Profesionalumo ugdymas bibliotekoje

   


Data
Mokymo pavadinimas, trukmė Mokymo vieta Dalyviai
2011 02 24 2011 m. prenumeruojamos duomenų bazės Kauno aspkrities viešojoje bibliotekoje: naujovės, pasikeitimai (1 val) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras (314 kamb.) KAVB (9)
2011 03 24 EMERALD duomenų bazės mokymai „Database Training Workshop” (1 val) Kauno apskrities viešoji biblioteka (322 kamb.) KAVB (5) ir Kauno akademinės bibliotekos (27)
2011 03 30 Informacinis seminaras bibliotekininkams apie savarankiško mokymosi galimybes ES (3 akad./ val.) KAVB KAVB ir Kauno regiono SVB (80)
2011 04 05 Bibliotekų fondų apskaitos aktualijos
(5 akad./val.)
KAVB KAVB ir Kauno regiono SVB (35)
2011 04 08 Informacija bibliotekininkams KAVB prenumeruojamose duomenų bazėse (1 val) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras (314 kamb.) KAVB (12)
2011 05 30; 06 13, 16 Skaitmeninių nuotraukų tvarkymas su programa Picasa (2 val.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras (314 kamb.) KAVB (27)
2011 06 07-08 Interaktyvios paslaugos
(8 val.)
Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras (314 kamb.) KAVB (17) ir Kauno regiono SVB (22)
2011 09 26
15 val.
Mokymai „Oxford University Press (OUP) duomenų bazės“ (2 val.)

Mokymų metu OUP atstovė Marzena Giers-Fidler pristatys Oxford Art, Oxford Music, Oxford Reference Online duomenų bazių turinĮ, paieškos ypatybes, kitas vartotojams naudingas funkcijas. Renginys vyks anglų k.

Registruotis prašome iki rugsėjo 22 d. tel. (8-37) 324254 arba el. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Nurodyti vardą, pavardę, biblioteką ir el. paštą.
Kauno apskrities viešoji biblioteka (Radastų g.2, 322 kamb.) Kauno ir Marijampolės apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojai
2011 09 28 Ūkio banko elektroninių paslaugų mokymai andragogams Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras (314  kamb.) KAVB (4)

Mokymai gyventojams 2011 m.

2010 10 28

Mokymai gyventojams 2012 m.

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje Įrengtose viešose interneto prieigose teikiamos nemokamos gyventojų mokymo paslaugos: konsultavimas, individualus mokymas ir mokymas grupėse kompiuterinio raštingumo, interneto išteklių, elektroninių paslaugų naudojimo(si) klausimais.

2011 m. mokymai grupėse

Data, vietaLaikas, val.Mokymo pavadinimasRegistracija
2011 m. sausio 10-13 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis Grupė suformuota
2011 m. sausio 17-20 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis Grupė suformuota
2011 m. sausio 24-27 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis Grupė suformuota
2011 m. sausio 31-vasario 4 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 MS Word 2007, MS Excel 2007 pagrindai, Tinklaraščių ir Facebook kūrimas Grupė suformuota
2011 m. vasario 7 - 11 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 MS Word 2007, MS Excel 2007 pagrindai, Tinklaraščių ir Facebook kūrimas Grupė suformuota
2011 m. vasario 14,15,17,18 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis Grupė suformuota
2011 m. vasario 24 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
14 - 15 Pristatymas „2011 m. prenumeruojamos duomenų bazės Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje: naujovės, pasikeitimai“ Nebūtina.
Tel. pasiteiravimui:
(8 37) 32 42 54
2011 m. balandžio 4 -7 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis. Grupė suformuota
2011 m. balandžio 11- 15 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 MS Word 2010, MS Excel 2010 pagrindai, Tinklaraščių ir Facebook kūrimas. Grupė suformuota
2011 m. balandžio 12- 21 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
17 - 19 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis. Grupė suformuota
2011 m. gegužės 23 - 27 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis. Grupė suformuota
2011 m. rugsėjo 12-15 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Darbas kompiuteriu ir internetu (pradinis lygis) Grupė suformuota
2011 m. rugsėjo 19-27 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
17 - 19 Darbas kompiuteriu ir internetu (pradinis lygis) Grupė suformuota
2011 m. rugsėjo 19-23 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Darbas kompiuteriu ir internetu (pažengusiųjų lygis) Grupė suformuota
2011 m. spalio 11 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
13 - 16 Kuriu elektroninĮ nuotraukų albumą (programa Picasa) Grupė suformuota
2011 m. spalio 11, 13 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
13 - 16 Kuriu elektroninĮ nuotraukų albumą (programa Picasa) Grupė suformuota
2011 m.  spalio 17-20 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis Grupė suformuota
2011 m.  spalio 24-27 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime  dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis Grupė  suformuota
2011 m. lapkričio 2, 11, 14, 18, 21 d. Mokymo centras (Radastų g. 2, 314  kamb.) 11 - 14.30 Darbas kompiuteriu ir internetu (pažengusiųjų lygis Grupė  suformuota
2011 m. lapkričio 25 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
9 - 12 Kuriu elektroninĮ nuotraukų albumą (programa Picasa) Tel. (8 37) 32 44 50 arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2011 m. lapkričio 7 - 15 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
17 - 19 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis Grupė suformuota

2011 m. lapkričio 28 - gruodžio 1 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)

11 - 14.30

Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis

Grupė suformuota

Mokomoji medžiaga

2010 10 28

Konferencija "Lietuvos kultūros paveldas Europos skaitmeninės erdvės link"

2010 09 24

Lapkričio 15 d. 10 val.
Kauno apskrities viešoji biblioteka (K. Donelaičio g. 8, salė)


Kauno apskrities viešosios bibliotekos 60-ojo jubiliejaus proga vyko konferencija „Lietuvos kultūros paveldas – Europos skaitmeninės erdvės link“. Konferencijos tikslas – suburti skaitmeninimo specialistus bendrai diskusijai apie kultūros paveldo skaitmeninimo plėtrą, perspektyvas ir sklaidos galimybes.

Konferencijos metu buvo dalijamasi kultūros paveldo skaitmeninimo patirtimi Lietuvos atminties institucijose, diskutuojama apie naujas technologijas pristatant skaitmeninĮ turinĮ plačiajai auditorijai ir jo integraciją Į Europos skaitmeninę erdvę.

Konferencijos pranešimai:

Dr. Regina Varnienė-Janssen, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
„Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ (VEPS) - skaitmeninis paveldo turinys bei elektroninės paslaugos Lietuvai ir Europai

Dr. Zinaida Manžuch, Vilniaus universitetas
Skaitmenintas paveldas plačiajai auditorijai: saityno 2.0 technologijų galimybės

Rima Cicėnienė, dr. Daiva Narbutienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Dokumentų skaitmeninimas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje: patirtis, pamokos, perspektyvos

Tatjana Timčenko, Vilniaus universiteto biblioteka
Dokumentų parengimo skaitmeninimui modeliai

Danutė Mukienė, Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras ir jo veikla

Jurga Bardauskienė, Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
Kultūros paveldas I. Simonaitytės bibliotekoje: situacija ir problemos

Dalia Giniuvienė, Liucija Grušaitė-Kačerauskienė, Kauno apskrities viešoji biblioteka
Kaunistikos informacijos skaitmeninimas: retrospektyva ir perspektyva

Angelė Mikelinskaitė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Juozo Miltinio palikimo studijų centro fondo duomenų bazė www.miltinis.lt: rezultatai ir sklaida

Zita Tiukšienė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
Vilnijos kraštotyra virtualioje erdvėje

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 37) 32 42 44 arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Akimirkos iš konferencijos:

 

 

 

Daugiau fotografijų rasite galerijoje.

Konferencijos organizatoriai:Partneris: Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija.