Straipsniai

10

Naujienlaiškis

2012 03 14

Norite visada viską žinoti?

Negaiškite laiko bibliotekos internetinėje svetainėje ieškodami naujausios informacijos Jus dominančia tema – pasinaudokite Kauno apskrities viešosios bibliotekos elektronine paslauga ir užsiprenumeruokite N a u j i e n l a i š k į.

Kas mėnesį nurodytu el. paštu atsiųsime Jums susistemintą informaciją apie naujai gautus (grožinės, vokiečių ir vaikų literatūros, meno, muzikos ir periodikos) ir mainams skirtus leidinius, organizuojamus kultūros renginius, prenumeruojamas ir laikinos prieigos duomenų bazes, vykstančius mokymus, naujai įdiegtas elektronines paslaugas, įdomias nuorodas bei vaikams rengiamas parodas, konkursus, akcijas ir pan. Taip pat pateiksime aktualiausią informaciją apie bibliotekos paslaugas, naujausius Įvykius, rekomenduojamas skaityti knygas ir pan.

Užsisakyti ir atsisakyti naujienlaiškio galite dešinėje svetainės pusėje esančioje formoje NAUJIENŲ PRENUMERATA.

                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Vardas:
E. pašto adresas:
Veiksmas: Užsisakyti
               Atsisakyti
        

Naujienlaiškių archyvas:

2015 metai

2014 metai

2013 metai
Gruodžio mėn. naujienlaiškis
Lapkričio mėn. naujienlaiškis
Spalio mėn. naujienlaiškis
Rugsėjo mėn. naujienlaiškis
Liepos-rugpjūčio mėn. naujienlaiškis
Birželio mėn. naujienlaiškis
Gegužės mėn. naujienlaiškis
Balandžio mėn. naujienlaiškis
Kovo mėn. naujienlaiškis
Vasario mėn. naujienlaiškis
Sausio mėn. naujienlaiškis

2012 metai
Gruodžio mėn. naujienlaiškis
Lapkričio mėn. naujienlaiškis
Spalio mėn. naujienlaiškis
Rugsėjo mėn. naujienlaiškis
Liepos-rugpjūčio mėn. naujienlaiškis
Birželio mėn. naujienlaiškis
Gegužės mėn. naujienlaiškis
Balandžio mėn. naujienlaiškis
Kovo mėn. naujienlaiškis
Vasario mėn. naujienlaiškis
Sausio mėn. naujienlaiškis

Interneto prieiga

2012 03 14

Radastų g. 2

K. Donelaičio g. 8

KAVB spaudiniai

2012 03 14

 Nr. Leidinio viršelis Aprašymas
1. Leidinio "Stasys Santvaras: bibliografijos rodyklė" viršelis Stasys Santvaras: bibliografijos rodyklė (1921-2010)/sudarytojos Dainuolė Kazlauskienė ir Ilona Griškonytė.-Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2012. – 494, [1] p.: iliustr. - Tekstas liet. - Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-566-10-6

Leidinyje pristatoma susisteminta medžiaga, atskleidžianti Stasio Santvaros kūrybos ir darbų įvairovę.
1. Leidinio "Skaitymas tarp eilučių" viršelis Skaitymas tarp eilučių = Reading between the lines / sudarytoja E. Urbonavičienė. - Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2011. - 45, [1] p.:iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl.

Leidinys pristatantis Kauno apskrities viešąją biblioteką.      

2. Leidinio "Viena Lietuva – dvi nepriklausomybės" viršelis Viena Lietuva – dvi nepriklausomybės : nuotraukų katalogas / [sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė]. - Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2010. - 47, [1] p. : iliustr. - Dalis gretut. teksto liet., angl. - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9955-566-09-0
Leidinys skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui paminėti. Jame gretinami du Nepriklausomybės laikotarpiai – tarpukario ir šių dienų šventės bei poilsis.  
3. Leidinio "Kaunas: vieno vaizdo metamorfozės" viršelis Kaunas: vieno vaizdo metamorfozės [Grafika] : 29 atvirukų rinkinys / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė ; vertėja Raminta Nagelytė. - Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2010. - 1 apl. (29 atvirukai) : spalv. ; 14 x 21 cm. - Gretut. tekstas liet., angl.
Leidinyje pristatomas vienas gražiausių ir populiariausių Kauno vaizdų – nuo Linksmadvario (Aleksoto) pusės Į SenamiestĮ, – užfiksuotas graviūrose, piešiniuose, atvirukuose ir fotografijose nuo seniausių laikų iki mūsų dienų.
4. Leidinio "Kauno savasties ženklai" viršelis Kauno savasties ženklai / sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė. - Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2009. - 168 p.: iliustr.
5. Leidinio "Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune" viršelis Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune: interviu, prisiminimai, dokumentai, fotografijos / sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė. - Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2007. - 117 p.: iliustr. - Tekstas liet.. - ISBN 9955-566-07-06.
Tai ketvirtosios projekto dalies „Kaunas sovietmečiu“ leidinys, kuriame atsigręžiama Į šio laikotarpio maištingąjĮ miesto veidą, perteikiama rezistencinė Kauno dvasia: nuo slapto pogrindžio iki plačiai nuskambėjusių viešų iššūkių.
6.
      
Leidinio "Knyga per amžius : senosios knygos ekspozicija" viršelis Knyga per amžius : senosios knygos ekspozicija / Sigitas Lūžys ; Kauno apskrities viešoji biblioteka. - Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2006. - 58, [1] p. : iliustr., faks. - Knygos leidimą parėmė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-566-05-1
7. Leidinio "XV-XVI amžių knygos Kauno bibliotekose" viršelis XV-XVI amžių knygos Kauno bibliotekose = Libri saeculi quinti decimi et sexti decimi ex bibliothecis Caunensibus : katalogas / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; sudarė Sigitas Lūžys, Rita Urbaitytė, Irena Vitkauskienė ; [vertėja Ana Venclovienė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. – xxxiii, 437, [1] p. : faks.
8. Leidinio "Kaunas laikmečių kaitoje" viršelis Kaunas laikmečių kaitoje = Kaunas at the times of changing: fotografijų albumas / sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė. - Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2006. - 68 p.: iliustr. - Tekstas liet., angl. - ISBN 9955-566-04-3.
Tai trečiosios projekto dalies „Kaunas – laikinoji sostinė“ leidinys, kuriame sugretinami tarpukario ir šiuolaikinio miesto vaizdai.
9. Leidinio "Carinio Kauno atspindžiai" viršelis Carinio Kauno atspindžiai = Reflections of tsarist Kaunas: fotografijų parodos katalogas / sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė. - Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2005. - 30 p.: iliustr. - Tekstas liet., angl. - ISBN 9955-566-03-5
Tai antrosios projekto dalies „Kaunas carų valdžioje“ leidinys, kuriame atspindimi nuo carinės Rusijos laikų išlikę mūsų miesto architektūriniai akcentai.
10. Leidinio "Lietuvos bibliografija" viršelis Lietuvos bibliografija = The bibliography of Lithuania = Die Bibliographie Litauens: serija C.Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos / red. kol.: Juozas Tumelis…[et al.];Lietuvos nac. M.Mažvydo b-ka…[et al.]. – Vilnius,-
1911. D.1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka; [parengė Irena Bartašienė].-Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2003. – 407 p.
1911 – 1918 metų jungtinė asmenvardžių rodyklė: lietuviškų periodinių leidinių publikacijos / [parengė Osvaldas Janonis, Irena Bartašienė]; Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2002. – 258 p.
1912. D.1 / sudaryt. Osvaldas Janonis, Rima Raišytė; ats.red. Gražina Barzdienė. – 1994. – 482 p.
1913. D.1 / sudaryt. Osvaldas Janonis …[et al.]; ats. red. Irena Bartašienė. – 1997. –556 p.
1914. D. 1 / [sudarytojai: Osvaldas Janonis, Rima Raišytė; redagavo Irena Bartašienė]. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998. – 473 p.
1915-1917. D. 1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka; [sudarytojai Irena Bartašienė, Osvaldas Janonis]. – Kaunas: KAVB, 2000. – 383,[1] p.
1918. D.1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka; parengė Osvaldas Janonis; [redaktorių kolegija: Regina Varnienė (pirmininkė)…[et al.]. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2001. – 474, [2] p.
1919, d. 1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; parengė Osvaldas Janonis ir Ramunė Tamulėnienė ; [redaktorių kolegija: Regina Varnienė … [et al.]. - Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2003. - 409, [3] p.
11. Leidinio "Poetų Kaunas: eilėraščių rinkinys" viršelis Poetų Kaunas: eilėraščių rinkinys / [sudarė Alvydas Samėnas; knyga iliustruota Algirdo Pakeliūno medžio raižinių reprodukcijomis iš rinkinio “Kauno senamiestis”]. – Kaunas: Kauno a. vieš. b-ka, 2000. – 158,[2] p.: iliustr.
12. Leidinio "Regulas dėl skarbavų žmonių" viršelis Regulas dėl skarbavų žmonių / Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Faksimilinis leidinys. – Kaunas: Atmintis, 1998. – [24] p.: faks.
13. Leidinio "1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signatarai" viršelis 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signatarai / [sudarė Neringa Dranginienė]. – Kaunas: Kauno a. vieš. b-ka, 1998. – [20] atvirukų apl.

 

Duomenų bazės

2012 03 14

Prenumeruojamos duomenų bazės

Susipažinkite su prenumeruojamomis KAVB duomenų bazėmis vaizdo įraše.

Terminuotos prieigos duomenų bazės

Laisvosios prieigos duomenų bazės

Žurnalų paieškos sistemos

Dėmesio! Naudokitės prenumeruojamomis duomenų bazėmis ne bibliotekoje. Duomenų bazės, kuriomis galima naudotis ne bibliotekoje, pažymėtos piktograma Piktograma_namukas

Kontaktai pasiteirauti: KAVB Elektroninės informacijos ir mokymo centras, vyriaus. bibliotekininkė D.Bandaravičiūtė, tel. (8 37) 32 42 54, el. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dažniausiai užduodami klausimai

2012 03 13

Kaip tapti bibliotekos skaitytoju?

Skaitytojo pažymėjimas išduodamas:

Registruojantis reikia pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka, užpildyti ir pasirašyti registracijos formą (.jpg, 669 KB) (patvirtinant, kad skaitytojas susipažino su taisyklėmis, sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis, ir kad pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis), pateikti dokumentą, įrodantį, kad asmuo dirba arba mokosi Kaune (jei gyvenamoji vieta ne Kauno, Marijampolės apskrityse, o pageidaujama skolintis leidinius į namus) ir LIBIS skaitytojo pažymėjimą, jeigu įsigijo jį kitoje bibliotekoje, arba įsigyti LIBIS pažymėjimą. 

LIBIS skaitytojo pažymėjimas kainuoja 1,16 EUR/4 Lt. Asmenys, turintys teisę įsigyti skaitytojo pažymėjimą lengvatinėmis sąlygomis (pensininkai, moksleiviai, neįgalūs asmenys) privalo pateikti atitinkamą pažymėjimą.

Asmuo iki 16 metų amžiaus registruojamas atėjęs su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo nustatytos formos paraišką (.pdf, 121 KB), arba atnešęs tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką ir pateikęs pareiškėjo paso asmens duomenų puslapio ar asmens tapatybės kortelės kopiją. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai registruojami pateikę šių įstaigų išduotą pažymą.

Norėdami gauti daugiau informacijos šia tema, skaitykite naudojimosi biblioteka taisykles arba teiraukitės nurodytais telefonais.

Koks yra bibliotekos darbo laikas?

Skaitytojai aptarnaujami: Radastų g. 2 pastate pirmadienį–penktadienį 8.30–19 val., K. Donelaičio g. 8 pastate pirmadienį–penktadienį 10–18 val., šeštadienį 10–17 val. Paskutinis kiekvieno mėnesio trečiadienis – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Birželio–rugpjūčio mėn. biblioteka dirba kitu – vasaros – laiku. Apie atskirų padalinių darbo laiką žiūrėkite Darbo laikas.

Kokiose bibliotekose galioja LIBIS pažymėjimas?

LIBIS pažymėjimas galioja visose Lietuvos bibliotekose, prisijungusiose prie LIBIS sistemos. Jų sąrašą rasite adresu http://www.libis.lt/content/info/libraries.jsp.

Kaip prisijungti prie KAVB elektroninio katalogo?

KAVB internetinėje svetainėje www.kvb.lt raskite nuorodą Leidinių katalogas: Paieška ir Pratęsimas. Spustelėjus, atsiveria KAVB elektroninio katalogo paieškos langas.

Koks KAVB elektroninio katalogo adresas?

Koks slaptažodis, užsakant leidinį KAVB elektroniniame kataloge?

Pradinis slaptažodis yra Jūsų pavardė, parašyta tiksliai, lietuviškomis raidėmis. Vėliau skaitytojas gali pasikeisti slaptažodį.

Kaip atlikti paiešką KAVB elektroniniame kataloge?

Nereikia pildyti visų paieškos laukelių. Jei žinote leidinio antraštę, rašykite ją Antraštės laukelyje. Jei antraštė ilga, rašykite tik jos pradžią arba tik tą antraštės dalį, kurią žinote tiksliai (tuomet iš slenkančios juostos pasirinkite eilutę Visi žodžiai). Spauskite Ieškoti.

Jei žinote autorių, pildykite laukelį Asmenvardis. Kolektyvas. Rašykite pavardę, paskui vardą, arba tik pavardę. Galite pasinaudoti autorių baze (langelis su daugtaškiu). Spauskite Ieškoti.

Laukelyje Bet koks žodis galite įrašyti bet kokį žodį, jo fragmentą arba kelis žodžius (žodžio dalį galima pakeisti simboliais „*“ arba „_“; „*“ pakeičia žodžio bet kokio ilgio dalį, o „_“ – tik vieną simbolį).

Ieškant rusiškų knygų, galima rašyti rusiškomis arba lietuviškomis raidėmis.

Išplėstinėje paieškoje galite ieškoti leidinių pagal įvairius kriterijus (apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu):

 • jei Jus domina literatūra tam tikra tema, pildykite laukelį Dalykas: užrašykite temos reikšminius žodžius arba paspauskite papildomą langelį su daugtaškiu kreipdamiesi į dalykų bazę ir įsikelkite pasirinktą rubriką; spauskite Ieškoti;
 • jei ieškote literatūros apie įžymų žmogų, pildykite laukelį Apie asmenį; spauskite Ieškoti;
 • jei dažnai skaitote ta pačia tema ir žinote tos temos Universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) indeksą Įrašykite jį į jam skirtą laukelį; spauskite Ieškoti;
 • išleidimo metų laukeliuose rašomas laikotarpis, kuriuo išleisti Jus dominantys leidiniai; jei domina vienerių metų laikotarpis, tuos pačius metus rašykite abiejuose laukeliuose; spauskite Ieškoti.

Ekrane pasirodo leidinio įrašas arba leidinių sąrašas. Pažymėkite kvadratėlius šalia leidinių, kuriuos norėtumėte užsakyti. Spustelėkite mygtuką Užsakyti, esantį dešinėje lango pusėje.

Užsakymo datos eilutėje pažymėkite datą (šios dienos ar rytojaus), kada planuojate ateiti į biblioteką atsiimti leidinių. Pasirodžiusioje lentelėje Egzempliorių duomenys, grafoje Užsakyti pažymėkite skyrių, iš kurio norite užsakyti knygą. Užpildykite langelius Skaitytojo pažymėjimo numeris ir Slaptažodis – tai yra Jūsų pavardė, parašyta tiksliai, lietuviškomis raidėmis. Spauskite mugtuką Užsakyti.

Daugiau informacijos apie paiešką galite rasti paspaudę nuorodą Pagalba.

Kaip pratęsti naudojimosi leidiniais terminą?

Paskolintų į namus leidinių naudojimosi terminus galite pratęsti (išskyrus atvejus, kai leidiniai yra labai paklausūs ir/arba kitų skaitytojų reikalaujami) atėję į biblioteką arba žemiau nurodytais kontaktais, kreipdamiesi į tą skyrių, kuris leidinį paskolino:

 • Leidinių išdavimas ir grąžinimas  – tel. (8 37) 32 44 43 arba (8 37) 32 43 57;
 • Grožinė literatūra – tel. (8 37) 32 44 42;
 • Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekos – tel. (8 37) 32 42 29 arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
 • Meno leidinių skaitykla– tel. (8 37) 32 42 43 arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
 • Muzikos leidinių abonementas  – tel. (8 37) 32 43 27 arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
 • Vaikų literatūros skyrius – tel. (8 37) 32 42 25 arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
 • Periodikos skaitykla  – tel. (8 37) 32 43 21 arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Jeigu dar nepasibaigęs naudojimosi leidiniais terminas, prasitęsti jį galite ir internetu. Elektroniniame kataloge pasirinkite kortelę Mano sritis įrašykite prašomus duomenis: Skaitytojo pažymėjimo numeris ir Slaptažodis – Jūsų pavardė, parašyta tiksliai, lietuviškomis raidėmis. Registruokitės. Ekrane pasirodo užsakytų leidinių sąrašas. Prie leidinio, kurio užsakymą norite pratęsti, spauskite mygtuką Pratęsti (ši paslauga neveiks, jei išnaudotas pratęsimo limitas). Atsidariusiame lange pažymėkite datą, iki kada norite naudotis leidiniu. Spauskite Pratęsti.

Kaip rezervuoti leidinį?

Leidinių rezervavimo paslauga veikia KAVB elektroniniame kataloge. Rezervuoti galima gamtos mokslų ir humanitarinės literatūros leidinius, kurie užsakomi iš fondo Skaityklų skyrius (į namus), ir grožinės literatūros leidinius, kurie užsakomi iš fondo Grožinė literatūra.

Elektroniniame kataloge suradus reikiamą leidinį ir spustelėjus mygtuką Užsakyti, atsidaro lentelė Egzempliorių duomenys. Grafoje Rezervuoti pažymėkite fondą, iš kurio norite atsiimti leidinį. Nurodykite datą, iki kada rezervavimas jums aktualus, ir savo el. pašto adresą. Patikrinkite, ar Jūsų pašto dėžutė neperpildyta, ar adresas nurodytas teisingai. Spauskite mygtuką Rezervuoti. Laukite pranešimo į el. paštą, kad rezervuota knyga jau paruošta Jums. Jeigu kyla klausimų, kreipkitės tel. (8 37) 32 44 42.

Kiek laiko galima naudotis leidiniais namuose?

Leidinių skolinimo į namus terminai įvairiuose KAVB padaliniuose skirtingi: aptarnavimo vietose Grožinė literatūra, Gamtos mokslų literatūra ir Humanitarinė literatūra – 30 d. (labai paklausių leidinių 7–15 d.), iš Pagrindinės saugyklos – 30 d. (labai paklausių leidinių – 15 d.), Vokiškų leidinių ir šveicariškų leidinių bibliotekose – 15 d., Meno leidinių skaitykloje nuo 1 iki 15 d., vaizdo įrašai 1–7 d., Periodikos skaitykloje – 15 d., Vaikų literatūros skyriuje – 15 d., Muzikos leidinių abonemente – 30 d.

Kokia yra leidinių skolinimo į namus tvarka?

Į namus leidiniai skolinami skaitytojams, kurie gyvena Kauno, Marijampolės apskrityse arba dirba, mokosi Kaune. Apie leidinių skolinimo iš įvairių bibliotekos padalinių tvarką galite skaityti Naudojimosi Kauno apskrities viešąja biblioteka (KAVB) taisyklės.

Ką daryti, praradus skaitytojo pažymėjimą?

Rekomenduojama kuo skubiau apie tai informuoti bibliotekos darbuotojus tel. (8 37) 32 42 59, el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba su asmens dokumentu atvykus į Registratūrą, Radastų g. 2, II a.

Ką daryti, praradus bibliotekos leidinį?

Praradęs ar sugadinęs leidinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu leidiniu. Jeigu skaitytojas grąžina tokį patį leidinį, jis turi kreiptis į tą skyrių, kurio leidinį prarado. Jeigu tokio paties leidinio grąžinti negali, turi kreiptis į skyriaus vedėją darbo laiku, ir jis/ji paaiškins, kokiu būdu galima kompensuoti žalą.

Kaip sužinoti, kokie renginiai vyksta bibliotekoje?

KAVB internetinėje svetainėje www.kvb.lt yra skelbiamas naujausias Renginių kalendorius. Taip pat galite užsisakyti Naujienlaiškį ir kiekvieną mėnesį nemokamai el. paštu gauti naujausią bibliotekos informaciją, tame tarpe ir apie renginius.

Kokia yra leidinių skolinimo tvarka iš Pagrindinės saugyklos?

Leidiniai skolinami į namus arba skaityti vietoje. Į namus neskolinamos enciklopedijos, žodynai, ypač vertingi ir labai paklausūs užsienio leidiniai (skolinama tik rėmėjams, Garbės skaitytojams ir asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas, 25 proc. darbingumas, didelis specialiųjų poreikių tenkinimo lygis). Neskolinami leidiniai, išleisti iki 1946 m., taip pat leidinių lietuvių kalba paskutinis egzempliorius (išskyrus grožinę literatūrą), jei bibliotekoje nelieka nė vieno atitinkamo dokumento (archyvinio fondo  egzempliorius neįskaičiuojamas).
Skaityti vietoje skolinama iki 10 leidinių, į namus – iki 5 leidinių 30 d. terminui (labai paklausių leidinių – 15 d. terminui). Daugiau apie skolinimo sąlygas galite sužinoti tel. (8 37) 32 44 43 arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Kaip atšaukti leidinio užsakymą internetu?

Elektroniniame kataloge pasirinkite kortelę Mano sritis. Ekrane pasirodo užsakytų leidinių sąrašas. Prie leidinio, kurio užsakymą norite atšaukti, paspauskite mygtuką Atšaukti užsakymą. Tačiau tai galima padaryti tik tuo atveju, jei užsakymas nėra priimtas, o tik pateiktas.

Kada mokami delspinigiai?

Jei skaitytojas (nuo 16 metų amžiaus) laiku negrąžina leidinių ir nepratęsia naudojimosi jais termino, delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą bibliotekos darbo dieną. Delspinigių dydis – 0,03 EUR/0,10 Lt už vieną leidinį per vieną bibliotekos darbo dieną.

Skaitytojui, neturinčiam 16 metų ir pavėlavusiam grąžinti leidinius, skiriama bauda – laikinai (priklausomai nuo to, kiek laiko leidinys negrąžintas, bet ne ilgiau kaip 6 mėn.) Į namus neskolinami leidiniai.

Norėdami gauti daugiau informacijos šia tema, skaitykite Naudojimosi biblioteka taisykles.

Kokias paslaugas teikia Tarpbibliotekinis abonementas?

Jei bibliotekoje nėra Jums reikalingo leidinio, galite pasinaudoti Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslauga – užsisakyti leidinį iš kitos bibliotekos. Užsakymą galite pateikti bibliotekos darbuotojui, atvykę į Radastų g. 2, II a., 234 kamb. arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Ši paslauga mokama. Daugiau apie apie naudojimosi Tarpbibliotekiniu abonemetu tvarką skaitykite Taisyklėse.

Ar galima grąžinti pasiskolintą leidinį bibliotekos nedarbo metu?

Taip. Bibliotekos nedarbo metu iš bet kurio padalinio į namus pasiskolintus leidinius galima grąžinti savitarnos įrenginiu, esančiu prie tarnybinio įėjimo (Radastų g. 2). Jei leidiniai grąžinami po nustatyto termino, priskaičiuoti delspinigiai įrašomi į vartotojo elektroninį formuliarą.

Ar galima pasidaryti leidinio kopiją?

Leidinių fragmentus galima kopijuoti savitarnos kopijavimo aparatais: Radastų g. 2 (Periodikos skaitykloje, 305 kamb., aptarnavimo vietose - Gamtos mokslų literatūra, 415 kamb., ir Humanitarinė literatūra, 418 kamb.) ir K. Donelaičio g. 8 pastatuose (I a. fojė ir Muzikos leidinių skaitykloje), įsigijus kreditų kortelę. Galioja tik bibliotekoje įsigytos kortelės. Kopijavimo kainas rasite čia.

Ar bibliotekoje veikia belaidis internetas?

Taip. Nemokamas belaidis interneto ryšys veikia visoje Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2) ir K. Donelaičio g. 8 (Muzikos leidinių skyriuje, I a.). Prisijungimo vardas - „biblioteka“. Taip pat veikia mokamas TEO belaidžio interneto ryšys „Zebra“ (Radastų g. 2) su asmeniniu prisijungimo vardu.

Ar bibliotekoje galima naudotis nešiojamaisiais kompiuteriais?

Lankytojai gali naudotis asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais bibliotekos viešosiose erdvėse.

Kokias mokamas paslaugas teikia biblioteka?

Pagrindinių KAVB mokamų paslaugų sąrašą galite rasti čia, taip pat teikiamos leidinių fragmentų kopijavimo, skenavimo ir fotografavimo bei spausdinimo paslaugos, įkainius rasite čia.

Ar už mokamas paslaugas galima atsiskaityti mokėjimo kortele?

Ne, negalima. Už mokamas paslaugas atsiskaitoma tik grynaisiais pinigais: Radastų g. 2, Registratūroje; K. Donelaičio g. 8, I a. fojė.

Ar bibliotekoje teikiamos teksto rinkimo paslaugos?

Ne, neteikiamos.

Ar bibliotekai galima padovanoti knygų?

Apkarpius bibliotekos biudžetą ir sumažinus finansavimą, įsigyjama nepakankamai naujų leidinių (senesnio leidimo knygomis yra užpildomos fondų spragos arba pakeičiami jau susidėvėję leidiniai), todėl visuomet maloniai priimame dovanas.
Norėdami padovanoti bibliotekai leidinių, galite kreiptis į Komplektavimo skyrių (Radastų g. 2, 206 kamb., tel. (8 37) 32 43 51, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) bibliotekos darbo valandomis (8–16.30 val.). Leidinius galite padovanoti ir kitiems bibliotekos skaitytojams, pasinaudodami bibliotekoje esančia lentyna „Skaitytojas – Skaitytojui“ (Radastų g. 2, II a.).
Prisidėti prie naujų leidinių įsigijimo taip pat galite pervesdami bibliotekai norimo dydžio finansinę paramą (Įst. kodas 190758138, AB „Swedbank“, sąsk. nr. LT 81 7300 0100 0222 9695) arba 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Norintieji tapti bibliotekos rėmėjais kviečiami kreiptis (tel. (8 37) 32 44 49, el. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Kokiomis KAVB prenumeruojamomis duomenų bazėmis galima naudotis iš namų?

KAVB skaitytojai, turintys LIBIS skaitytojo pažymėjimą gali naudotis bibliotekos prenumeruojamomis ir laikinos prieigos duomenų bazėmis ne bibliotekoje. Tokios duomenų bazės pažymėtomis piktograma Piktograma. Prašome kreiptis į Elektroninės informacijos skaityklą (Radastų g. 2, 321 kamb.) arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (laiške nurodyti vardą, pavardę, KAVB skaitytojo pažymėjimo numerį, el. pašto adresą). Jums bus atsiųsta prisijungimo instrukcija. Paslauga nemokama.

Kiek laiko galioja LIBIS skaitytojo pažymėjimas, ar reikia jį pratęsti?

LIBIS skaitytojo pažymėjimas galioja neribotą laiką. Tačiau kasmet iki kovo 31 d. reikia persiregistruoti: patikslinti asmens duomenis. Perregistruojama nemokamai KAVB Registracijoje ir informacijoje (Radastų g. 2, II a. fojė).

Registracija ir informacija

2012 03 13

Informacija:
Radastų g. 2, II a. fojė
Tel. (8 37) 32 42 59
El. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Darbo laikas:
I–V 8.30–19.00 val.
VI 10.00–17.00 val.
Birželio-rugpjūčio mėn. darbo laikas
*Paskutinis mėnesio trečiadienis – švaros diena
(lankytojai neaptarnaujami)

 • Teikiame informaciją apie biblioteką, naudojimosi ja taisykles.
 • Registruojame KAVB skaitytojus.
 • Išduodame neribotą laiką galiojantį LIBIS skaitytojo pažymėjimą:
  • pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra vardas, pavardė, asmens kodas ir nuotrauka, užpildžius registracijos formą bei sumokėjus nustatytą vienkartinį mokestį – 4 Lt/1,16 EUR;
  • vaikams iki16 m. pildoma registracijos forma (.pdf, 121 KB), kurią pasirašo tėvai;
  • nemokamai* pažymėjimas išduodamas:
   • asmenims su negalia (turintiems 55% ir mažesnį darbingumą);
   • bedarbiams;
   • vaikų globos namų auklėtiniams (iki 18 metų);
   • vaikams (iki 14 metų);
   • pensininkams.
  • LIBIS skaitytojo pažymėjimas galioja visose Lietuvos bibliotekose, prisijungusiose prie LIBIS sistemos. Jų sąrašą rasite čia.
 • Išduodame vienkartinį leidimą naudotis KAVB paslaugomis (pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir sumokėjus 1 Lt/0,29 EUR mokestį) be teisės:
 • Priimame įmokas užmokamas paslaugas, delspinigius.
 • Parduodame kreditines korteles, skirtas spaudiniams kopijuoti savitarnos aparatais. Įkainius rasite čia.

Registracija ir informacija

Įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“, įrengtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos, kuriose galima nemokamai:

 • ieškoti informacijos internete;
 • naudotis kompiuteriuose įdiegta programine Įranga;
 • naudotis el. paštu, internetine telefonija;
 • Įsirašyti informaciją į CD, USB jungtis;
 • konsultuotis elementariais kompiuterių ir interneto naudojimo klausimais.

Teikiamos šios mokamos paslaugos (įkainius rasite čia):

 • nespalvotas spausdinimas iš elektroninių dokumentų;
 • skaitmeninis informacijos nuskaitymas-skenavimas.

Viešoji interneto prieiga

* Norintieji pasinaudoti lengvata turi pateikti dokumentą, patvirtinantį priklausymą vienai iš šių grupių. Jei nemokamai įsigytas pažymėjimas prarandamas (ir nėra dokumentais pateisintų priežasčių) – naujam pažymėjimui įsigyti lengvata netaikoma.

Darbo laikas

2012 03 13

Darbo laikas rugsėjo 1 d. – gegužės 31 d.:

PavadinimasI–VVI
Radastų g. 2
2 aukštas
Registracija ir informacija (fojė) 8.30–19 10–17
Katalogų salė (234) 8.30–19 10–17
Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) (234) 8.30–19 10–17
3 aukštas
Grožinė literatūra (fojė) 8.30–19 10–17
Kaunistikos skaitykla (304) 8.30–19 10–17
Periodikos skaitykla (305) 8.30–19 10–17
Bibliotekos nauji leidiniai (305)

I 11–19
II–V 8.30–19
Elektroninės informacijos skaitykla (EIS) (321) 8.30–19 10–17
Kauno apskrities mokymo centras (314) 8.30–19 10–17
Savitarnos kopijavimo aparatas (305) 8.30–19 10–17
4 aukštas
Leidinių išdavimas ir grąžinimas (415) 8.30–19 10–17
Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekos (404) 10–18 10–17
Meno leidinių skyrius (406) 8.30–19 10–17
Gamtos mokslų literatūra(415) 8.30–19 10–17
Humanitarinė literatūra (418) 8.30–19 10–17
Savitarnos kopijavimo aparatas (415, 418) 8.30–19 10–17
K. Donelaičio g. 8
Muzikos leidinių abonementas, skaitykla (17, 21) 10–18 10–17
Senųjų ir retų spaudinių skaitykla (30) 10–18 10–17
Senųjų spaudinių ekspozicija (3 a.) Ekskursijos užsakomos: Tel. (8 37) 32 43 76 arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Savitarnos kopijavimo aparatas (1 a.) 10–18 10–17
Vaikų literatūros skyrius
(K. Donelaičio g. 8/Lydos g. 2)
10–18 10–17
Vasaros darbo laikas (birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.):
I–V 11–19 val. Radastų g. 2 pastate (išskyrus Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių biblioteką (404 kamb.), kuri skaitytojus aptarnauja nuo 11 iki 13 val. ir nuo 13.30 iki 18 val.).
I–V 10–18 val. K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2 pastate
Paskutinis mėnesio trečiadienis – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). 2015 metų švaros dienos.

2014 metų švaros dienos

2013 01 02

Sausio 29 d.
Vasario 26 d.
Kovo 26 d.
Balandžio 30 d.
Gegužės 28 d.
Birželio 25 d.
Rugsėjo 24 d.
Spalio 29 d.
Lapkričio 26 d.
Gruodžio 31 d.

Leidinių mainams sąrašas (2012/03)

2012 03 05


Mainų fondo kovo mėnesĮ naujai gautų leidinių sąrašas


   Finansinio švietimo patarimai
[Garso Įrašas] : garsinė knyga. - Vilnius, 2011. - 1 garso diskas
Pilietinio dalyvavimo patarimai [Garso Įrašas] : garsinė knyga. - Vilnius, 2011. - 1 garso diskas
Saugaus eismo patarimai [Garso Įrašas] : garsinė knyga. - Vilnius, 2011. - 1 garso diskas Sveikos gyvensenos patarimai [Garso Įrašas] : garsinė knyga. - Vilnius, 2011. - 1 garso diskas
Degėsys, Liutauras. Socialinio gyvenimo mitologija ir kasdienybė.
[Garso Įrašas] : garsinė knyga. - Vilnius, 2009. - 1 garso diskas

Teminis kovo mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas


Jonas Mačiulis – Maironis. 1862 – 1932. – Kaunas, 1992. – 95 p. Literatūra ir kalba. T.XXI: Maironis. – Vilnius, 1990. – 766 p.
Maironis. Jūratė ir Kąstytis. – Vilnius, 1967. – 39 p. Maironis. Jūratė ir Kąstytis. – Vilnius, 1979. – 24 p.
Maironis. Kur bėga šešupė: eilėraščiai. – Vilnius, 1980. – 141 p. Maironis. Lyrika. – Vilnius, 1988. – 318 p.
Maironis. Mano gimtinė: eilėraščiai. – Vilnius, 1983. – 31 p. Maironis. Pavasario balsai. – Kaunas, 1947. – 232 p.
Maironis. Pavasario balsai. – Vilnius, 1958. – 180 p. Maironis. Pavasario balsai. – Vilnius, 1970. – 223 p.
Maironis. Pavasario balsai. – Vilnius, 1976. – 223 p. Maironis. Pavasario balsai. – Vilnius, 1982. – 314 p.
Maironis. Pavasario balsai. – Vilnius, 1986. – 197 p. Maironis. Poezija: rinktinė. – Vilnius, 1966. – 311 p.
Maironis. Raštai. T.1: Lyrika. – Vilnius, 1987. – 318 p. Maironis. Raštai. T.2: Poemos. – Vilnius, 1988. – 536 p.
Maironis. Raštai. T.3. Kn.1. – Vilnius, 1988. - 525 p. Maironis. Raštai. T.3. Kn.2.- Vilnius, 1992. – 812 p.
Maironis ir Lietuvos istorija. – Klaipėda, 1993. – 53 p. Maironis. Rinktiniai raštai. T. 1. – Vilnius, 1956. – 264 p.
Maironis. Rinktiniai raštai. T. 2. – Vilnius, 1956. – 247 p. Zaborskaitė, Vanda. Maironis. – Vilnius, 1987. – 439 p.
Maironis. Vakaro mintys. – Vilnius, 1968. – 111 p. Jono Jablonskio diena šiauliuose. Kn.3. – šiauliai, 2001. – 65 p.
Panevėžio krašto pedagogai. – Panevėžys, 1997. – 138 p. Panevėžiškiai šneka. – Panevėžys, 1992. – 110 p.

Leidinių mainams sąrašas (2012/02)

2012 02 02


Teminis vasario mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas


„Akiračių“ bibliografija. Lietuvių išeivijos institutas. – Vilnius, 2006. – 326 p. Aldiss, Brian W. šiltadaržis: romanas. – Kaunas, 1995. – 223 p. – ( Pasaulinės fantastikos aukso fondas. Nr.36 )
Antanina Garmutė: bibliografijos rodyklė. – Kaunas, 2006. – 104 p. Balevičius, Kęstutis. Čepkeliai. – Vilnius, 1977. – 61 p.
Baltrušaitis, Vingaudas. Kaišiadorių etnografinis žodynėlis. – Kaišiadorys, 2006. – 149 p. Budriūnienė, Jolanta. Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija. 1945 – 2000. T. 2: Knygos užsienio kalbomis. – Vilnius, 2005. – 355 p.
Carsas, Fransis. Likimo kalnai.: romanas ir apsakymai.– Kaunas, 1996. – 208 p. – ( Pasaulinės fantastikos aukso fondas. Nr.41) Cinzas, Eduardas. švento Petro šunynas: romanas, novelės. – Vilnius, 1990. – 397 p.
Čekuolis, Algimantas. Noriu grĮžti Į Kubą. – Vilnius, 1965. – 208 p. Čekuolis, Algimantas. Per tris vandenynus. – Vilnius, 1957. – 173 p.
Dabulevičienė , Paulina. Jonas ir Martynas Yčai: bibliografijos. – Kaunas, 2006. – 94 p. Daniel – Ange. Tavo kūnas sukurtas gyvenimui. – Vilnius, 2007. – 271 p.
Gaiman, Neil. Koralaina: apysaka. – Vilnius, 2007. - 157 p. Hafneris, Germanas. Žymūs antikos žmonės: 337 portretai. – Vilnius, 1987. – 288 p.
Janonis, Osvaldas. Lietuvos ir išeivijos bibliografijos chronologija. ( iki 1990 m.)  - Vilnius, 2007. – 297 p. Juozo Miltinio asmeninė biblioteka: katalogas. – Panevėžys, 2008. – 319 p.
Kanovičius, Grigorijus. Ir nėra vergams rojaus: romanas. – Vilnius, 1990. – 300 p. Kazragytė, Doloresa. Tiltas be turėklų . – Vilnius, 1987. – 215 p.
Kišūnaitė, Roma. Rašytojai – H.K. Anderseno premijos laureatai: bibliografija. – Vilnius, 2002. – 134 p.    Leona Korkutienė: bibliografijos rodyklė. – Vilnius, 2003. – 71 p.
Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto mokslo darbų bibliografija. 2002 – 1977. – Vilnius, 2003. – 354 p. Lietuvos medicinos biblioteka. 1944 – 2004: istorija, bibliografija. – Vilnius, 2004. –  303 p.
Mackonytė, Birutė. Pernykštis sniegas: detektyvinė apysaka. – Vilnius, 1991. – 261 p. Meras, Icchokas. Du romanai . – Vilnius, 1991. – 357 p.
Paltanavičius, Saliamonas. Medis užauga didelis: apsakymai. – Vilnius, 1985. – 71 p. Pamilęs Klaipėdą ir jūrą: Salio šemerio biobibliografija. – Klaipėda, 2010. – 95 p.
Pečiukėnas, Albertas. Karpis. – Vilnius, 1986. – 126 p. Rowley, Christopher. Kovinė forma: romanas. – Kaunas, 1996. – 255 p. – ( Pasaulinės fantastikos aukso fondas. Nr.43)
Simonas, Klodas. Flandrijos kelias: romanas. – Vilnius, 1990. – 213 p. Sofija Kanopkaitė: bibliografijos rodyklė. – Vilnius, 2006. – 133 p.
Šablevičius, Bronius. Erelis žuvininkas. – Vilnius, 1988. – 112 p. Zubrys, Eduardas. Bibliografija. Skirta E. Zubrio 100–osioms gimimo metinėms. – Kėdainiai, 2006. – 31 p
Диетическая кулинария. – Братислава, 1989. – 247 с. Малая история искусств: искусство ХХ века. 1901 – 1945. – Москва, 1991. – 303 с.