Straipsniai

10

Kaunistikos skaitykla

2012 03 15

Informacija:
Radastų g. 2, III a., 304 kamb.
Tel. (8 37) 32 42 44
El. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Darbo laikas:
I–V 8.30–19.00 val.
VI 10.00–17.00 val.
*Paskutinis mėnesio trečiadienis –  švaros diena (lankytojai neaptarnaujami)
Birželio-rugpjūčio mėn. darbo laikas

Kartotekos

Darbuotojų parengti leidiniai

Kaunistikos skaityklos istorija


Kaunistikos skaitykla. Fotografas V. Tamoliūnas

 Paslaugos vartotojams

 • Teikiame bibliografinę ir faktografinę informaciją apie Kauną, naudodamiesi Kaunistikos skaityklos kartotekomis ir dokumentų fondu, elektroniniais katalogais, įvairiomis duomenų bazėmis, interneto ištekliais. Informacija teikiama skaitykloje, telefonu ir el. paštu.
 • Mokome ieškoti informacijos apie Kauną kartotekose, elektroniniuose kataloguose, Publikacijų apie Kauną duomenų bazėje (PKDB), informaciniuose leidiniuose ir kt.
 • Skenuojame Kaunistikos skaityklos fonde saugomų dokumentų fragmentus.
 • Spausdiname iš elektroninių dokumentų.
 • Sudarome galimybę rastą informaciją įsirašyti į išorines duomenų laikmenas.

Atmintinė apie Kaunistikos skaitykloje teikiamas nemokamas ir mokamas paslaugas (.pdf, 239 KB).

 Kviečiame apsilankyti!

Informacinių paslaugų skyrius

2012 03 15

Informacija:
Radastų g. 2, II a., 234 kamb.
Tel. (8 37) 32 42 48
El. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Padaliniai:
Registracija ir informacija
Kaunistikos skaitykla
Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)
Elektroninės informacijos skaitykla (EIS)


 • Konsultuojame skaitytojus, kaip naudotis informacijos paieškos priemonėmis: elektroniniu katalogu, korteliniais katalogais ir kartotekomis, informaciniais leidiniais, prenumeruojamomis duomenų bazėmis, interneto ištekliais.
 • Teikiame bibliografinę ir faktografinę informaciją.
 • Sudarome bibliografijos sąrašus ir rodykles pagal individualią užklausą. Paslauga mokama, kaina sutartinė.
 • Rengiame analitines literatūros apžvalgas ir pateikiame pilnai paruoštą faktinę informaciją (dokumentus ar jų kopijas). Paslauga mokama, kaina sutartinė.
 • Atsakome į informacines skaitytojų užklausas telefonu (8 37) 32 42 48 bei elektroniniu paštu.
 • Organizuojame ekskursijas, skirtas supažindinti su bibliotekos fondais, paslaugomis, naudojimosi tvarka, informacijos paieška ir t. t. (grupės registruojamos tel. (8 37) 32 42 48, el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba užpildžius elektroninę ekskursijos užsakymo formą).
 • Rengiame mokymus apie informacijos paiešką elektroniniame kataloge, kartotekose, duomenų bazėse bei Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (grupės registruojamos iš anksto telefonu (8 37) 32 42 48 arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Elektroninės informacijos skaitykla (EIS)

2012 03 15

Informacija
Radastų g. 2, III a., 321 kamb.
Tel. (8 37) 32 42 54
El.paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Darbo laikas:
I–V 8.30–19.00 val.
VI 10.00–17.00 val.
*Paskutinis mėnesio trečiadienis – švaros diena  (lankytojai neaptarnaujami)
Birželio-rugpjūčio mėn. darbo laikas

Skaitykloje yra 12 kompiuterinių darbo vietų:

 • Teikiame nemokamą prieigą prie skaitmeninės informacijos: duomenų bazių (DB), interneto, interaktyvių teminių nuorodų.
 • Konsultuojame informacijos paieškos klausimais.
 • Organizuojame DB pristatymus ir mokymus (apie juos skelbiama renginių kalendoriuje, internetinės svetainės naujienose ir naujienlaiškyje, taip pat iš anksto užsiregistravus tel. (8 37) 32 42 54 arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).
 • Administruojame nuotolinę prieigą prie registruotų duomenų bazių (EBSCO, Emerald, Oxford Art, Oxford Music, Oxford Reference Online).
 • Rengiame teminį interaktyvių naudingų nuorodų sąrašą.
 • Suteikiame galimybę rastą informaciją atsispausdinti, įsirašyti į diskelį, USB raktą ir kompaktinį diską bei DVD, atpažinti tekstą ar vaizdą, naudojant informacijos nuskaitymo įrenginį. šių paslaugų įkainius rasite mokamų paslaugų sąraše.

Vartotojai gali:

 • ieškoti informacijos:
 • naudotis teminiu nuorodų sąrašu;
 • gauti nuotolinę prieigą prie registruotų duomenų bazių (EBSCO, Emerald, Oxford Art, Oxford Music, Oxford Reference Online);
 • dalyvauti DB pristatymuose ir mokymuose;
 • gauti konsultaciją kaip atlikti paiešką duomenų bazėse bei internete;
 • atsispausdinti informaciją (spalvotai ir nespalvotai) lazeriniu spausdintuvu;
 • įsirašyti informaciją į diskelį, USB raktą, CD-R/RW, DVD;
 • nuskaityti nuotraukas, paveikslėlius, tekstus (skenuoti);
 • naudotis ausinėmis garsinei informacijai išklausyti.

Vartotojams draudžiama:

 • be darbuotojo leidimo naudotis bibliotekos kompiuteriais ne informacijos paieškos tikslais;
 • naudotis svetimu prisijungimo vardu;
 • žaisti žaidimus, naudotis pokalbių svetainėmis ir programomis;
 • naršyti pornografiniuose, smurtą propaguojančiuose tinklapiuose;
 • laužyti, gadinti kompiuterius ir kitą inventorių;
 • instaliuoti, atsisiųsti ir bandyti programas, keisti naršyklių parametrus bei darbo aplinką;
 • dirbti dviese ir daugiau prie vieno kompiuterio;
 • triukšmauti ir trukdyti dirbti kitiems, naudotis mobiliuoju telefonu skaitykloje.
Elektroninės informacijos skaitykla

Strateginės plėtros ir inovacijų centras

2012 03 15

Informacija:
Radastų g. 2, II a., 224 kamb.
Tel. (8 37) 32 44 49
El. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Centro struktūra:
Komunikacijos vadybos ir projektų grupė
Elektroninių paslaugų plėtros grupė
Kompetencijų ugdymo grupė
Vyr. metodininkė veiklos stebėsenai
Vyr. metodininkė tyrimams

Pagrindiniai centro uždaviniai:

 • Koordinuoti ir skatinti Kauno regiono viešųjų ir mokyklų (išskyrus aukštųjų) bibliotekų paslaugų ir programų plėtrą, bendradarbiavimą ir projektinę veiklą;
 • Koordinuoti, organizuoti ir kontroliuoti kompetencijų ugdymo, komunikacijos vadybos, projektų valdymo, elektroninių paslaugų plėtros ir veiklos stebėsenos bei tyrimų funkcijas KAVB ir bendradarbiaujant su regiono bibliotekomis bei kitomis organizacijomis;
 • Skatinti strateginę plėtrą ir inovacijas KAVB, bendradarbiaujant su regiono bibliotekomis bei kitomis organizacijomis.

Veiklos kryptys:

 • Bibliotekų specialistų kompetencijų ugdymas;
 • Komunikacijos vadyba;
 • Projektų valdymas;
 • Elektroninių paslaugų plėtra;
 • Bibliotekų veiklos stebėsena ir tyrimai.

Bibliotekininkystės centras

2012 03 15

Informacija:
Radastų g. 2, II a., 226, 227 kamb.
Tel. (8 37) 32 42 73
El. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 • Renkame ir kaupiame informaciją apie KAVB veiklą.
 • Teikiame profesinę pagalbą visoms Kauno regiono (Kauno ir Marijampolės apskritys) bibliotekoms.
 • Nagrinėjame aktualius Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos klausimus, renkame ir kaupiame informaciją apie jų veiklą.
 • Savarankiškai arba bendradarbiaudami su kitų KAVB skyrių darbuotojais, kitomis šalies ir regiono bibliotekomis rengiame metodikos rekomendacijas.
 • Nagrinėjame ir skleidžiame Lietuvos bei užsienio bibliotekų darbo patirtį.
 • Kartu su visuomeninėmis bibliotekininkų organizacijomis ir KAVB Elektroninės informacijos ir mokymo centru organizuojame darbuotojų profesinį ugdymą.
 • Kartu su KAVB Elektroninės informacijos ir mokymo centru organizuojame regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų profesinį ugdymą, rengiame pranešimus, dalyvaujame savivaldybių viešųjų bibliotekų profesinio ugdymo renginiuose.
 • Rengiame ir įgyvendiname regioninius ir tarptautinius projektus, skirtus bibliotekų veiklai tobulinti, darbuotojų profesionalumui ugdyti ir kultūriniams renginiams plėtoti.

Adelės Nezabitauskaitės-Galaunienės natų kolekcija

2012 03 15

Muzikos leidinių skyriuje saugomi 11 pavadinimų natų leidiniai. Seniausias R. Leonkavalio operos „Pajacai“ klavyras, išleistas 1892 m. Berlyne. Paminėtinas Dž. Pučinio „Toskos“ klavyras, išleistas 1899 m. Milane. Milane išleisti ir trijų Dž. Verdžio operų: „Aidos“, „Kaukių baliaus“, „Traviatos“ klavyrai. Vienas retesnių leidinių – K. Debiusi operos „Pelėjas ir Melizanda“ partitūra, išleista Paryžiuje 1902 m. A. Galaunienės bibliotekoje buvo ir vienos geriausių Ž. Masne operos „Manon“ partitūra, išleista 1904 m. Maskvoje.

Juozo Tallat-Kelpšos natų kolekcija

2012 03 15

120 natų albumų, kuriuos sklaidė kompozitorius, yra skyriaus pasididžiavimas. Daugelis jų – bibliografinės retenybės, praėjusio amžiaus leidiniai. Tai natų albumai, išleisti žymiausiose XIX a. pab. – XX a. pr. Leipcigo, Milano, Paryžiaus, Vienos, Berlyno leidyklose. Tai Ž. Masne operos „Verteris“ klavyras (1892 m.), A. Glazunovo serenada orkestrui (1886 m.), N. Rimskio-Korsakovo „Šecherazada“ (1889 m.), O. Taubmano „Vokiškosios mišios“ (1899 m.) su stambiausių to meto Kauno natų prekiautojų ženklais. Kai kurios partitūros yra pirmieji jų leidimai. Labai retos L. van Bethoveno „Vilties“, „Putpelės“, E. Humperdinko operos vaikams „Hansas ir Grytutė“, F. Heroldo operos „Zampa“ uvertiūros partitūros.
J. Tallat Kelpšą ypač domino L. van Bethoveno kūryba. Dirigentui priklausė 21 L. van Bethoveno natų albumas. Tai I-oji, IV-oji, V-oji, VIII-oji, IX-oji, Herojinė, Pastoralinė simfonijos, styginis kvartetas Nr. 2, „Leonora“ ir kiti kūriniai.
Leidiniuose daug paties J. Tallat Kelpšos įrašytų pastabų, ypač R. Vagnerio „Tristano ir Izoldos“, „Tanhoizerio“ Paryžiaus varianto ir antrosios redakcijos, „Niurnbergo meisterzingerių“ klavyruose ir partitūrose, o „Lohengrino“ partitūroje dirigentas net pažymėjo atlikėjus – A. Kučingį, P. Oleką, A. Sodeiką.
J. Tallat Kelpšos fonde – V. A. Mocarto „Rekviem“, „Don Žuanas“, Serenada D-dur, „Simfonija“ C-dur, F. Mendelsono simfonijos, Z. Fibicho orkestrinė idilija „Vakare“. Ypač daug pastabų dirigentas paliko Dž. Pučinio operų „Apsiaustas“, „Džanis Skikis“, „Madam Baterflai“, „Mergina iš Vakarų“, „Sesuo Andželika“, „Turandot“ partitūrose. Tarp jų ir Dž. Verdžio „Traviatos“ partitūra, iš kurios 1920 m. gruodžio 31 d. J. Tallat Kelpša dirigavo pirmąjį lietuvių operos spektaklį. 
Ž. Masne „Verterio“ klavyre išliko keturi dirigento ranka rašyti lapai, kuriuose kruopščiai pažymėta kiekviena scena. V. A. Mocarto „Don Žuano“ 139-ajame puslapyje liko juostelė ties nebaigtu devintosios scenos vertimu.
Kai kurie kolekcijos leidiniai papuošti P. Galaunės sukurtais ekslibrisais. Daugelį knygų padovanojo kolegos, draugai. Kolekcijos partitūros atspindi kompozitoriaus muzikos suvokimą, meninę nuojautą. 

Pasaulio banko leidiniai

2012 03 15

Informacija:
Radastų g. 2, IV a., 415 kamb.
Tel. (8 37) 32 43 57
El. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Darbo laikas :
I–V 8.30–19.00 val.
VI 10.00–17.00 val.
*Paskutinis mėnesio trečiadienis – švaros diena
(lankytojai neaptarnaujami)

1996 m. pabaigoje Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (Pasaulio bankas) suteikė savo leidinių depozitinės bibliotekos statusą Kauno apskrities viešajai bibliotekai. Depozitinė biblioteka kuriama vadovaujantis sutartimi - programa. Pagal šią sutartį Pasaulio bankas siunčia po vieną savo leidykloje išleistą leidinio egzempliorių, aprūpina leidybos planais ir Pasaulio banko leidinių kolekcijų sąrašais.

Kauno apskrities viešoji biblioteka tvarko bei saugo Pasaulio banko leidinius, teikia bibliografinę informaciją Kauno ir Marijampolės regionų skaitytojams, tiria jų informacijos poreikius. Kolekciją sudaro apie 1930 pavadinimų leidinių anglų ir kitomis kalbomis.

Pasaulio banko dokumentai leidžiami atskiromis serijomis. Tai monografijos ir studijos ekonomikos mokslų temomis, skirtos akademinei visuomenei ir specialistams. Leidiniuose išsamiai analizuojama įvairių valstybių ir regionų ekonomikos būklė, socialinių, švietimo, ekologijos, sveikatos apsaugos, žemės ūkio bei kt. projektų įgyvendinimo patirtis.

Pasaulio banko leidiniai praplėtė Kauno apskrities viešosios bibliotekos informacines galimybes. Įvairių sričių specialistus, akademinę visuomenę ir visus, kurie domisi Pasaulio banko projektais įvairiose srityse, kviečiame apsilankyti - knygų ir periodinių leidinių kolekcija laisvai prieinama skaitytojams aptarnavimo vietoje Gamtos mokslų literatūra (Radastų g. 2, 415 kamb.), informacija kompaktinėse plokštelėse skaitoma Elektroninės informacijos skaitykloje (Radastų g. 2, 321 kamb.).

Informacija teikiama tel. (8 37) 32 43 57, (8 37) 32 42 48.

KAVB vakar, šiandien ir rytoj

2012 03 14

Kauno apskrities viešosios bibliotekos (KAVB) istorija skaičiuojama nuo 1950 m. spalio 1 d. Architekto V. Landsbergio-Žemkalnio projektuotame pastate (K. Donelaičio g. 8) įsikūrusi biblioteka plėtėsi, ir 1987 m. rugsėjo 7 d. Mažajame ąžuolyne (Radastų g. 2) buvo atidaryti naujieji rūmai. Dabar skaitytojai aptarnaujami abiejuose pastatuose.

Veiklos pradžioje KAVB fondą sudarė 23 tūkst. egz. spaudinių, gautų iš Valstybinės respublikinės bibliotekos ir bibliotekų kolektoriaus. Duris atvėrė abonementas, organizuotas pagrindinis fondas – saugykla, skaitytojai pradėti aptarnauti skaityklose. Kauno kultūriniame gyvenime KAVB išgarsėjo nuo 1973 m. rengtais „muzikiniais trečiadieniais“. Per dešimtmetį buvo suorganizuota daugiau nei 160 renginių.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, prasidėjo naujas bibliotekos veiklos etapas. 1993 m. KAVB buvo įpareigota saugoti antrąjį, archyvinį, nacionalinės spaudos egzempliorių. Jo kaupimas ir nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos rengimas tapo išskirtiniais bibliotekos bruožais. Įsteigtos Johanneso Bobrowskio vokiškų leidinių ir šveicariškų leidinių skaityklos, Kauno apskrities Europos informacijos centras, KAVB tapo Pasaulio banko depozitine biblioteka (Pasaulio banko leidiniai).

1998 m. pradėtas sistemingas bibliotekos kompiuterizavimas. KAVB šviesolaidiniu ryšiu prisijungė prie LITNET tinklo ir integruotos Lietuvos bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS), sukūrė internetinę svetainę ir elektroninĮ katalogą, leidžiančius skaitytojui ieškoti informacijos užbibliotekos ribų. Po gero dešimtmečio pradėjo veikti leidinių skolinimosi ir grąžinimo savitarnos sistema.

PastarąjĮ dešimtmetĮ KAVB ypač aktyviai skleidžia informaciją apie Kauno istorijos ir kultūros paveldą: organizuoja renginius, rengia parodas, leidžia reprezentacinius leidinius ir elektroninius žinynus. 2006 m. suintensyvėjo KAVB saugomo spaudos ir rankraštinio paveldo tyrinėjimo rezultatų sklaida ir populiarinimas. Įsijungus į projektą „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“, šie dokumentai pradėti skaitmeninti ir skelbti elektroninėje erdvėje.

2007 m. Lietuvoje pradėjus įgyvendinti Billo ir Melindos Gatesų fondo remiamą nacionalinį projektą „Bibliotekos pažangai“, KAVB atidaryti viešosios interneto prieigos taškai, įkurtas modernus Mokymo centras. Čia keliama regiono bibliotekų darbuotojų kvalifikacija, vyksta mokymai gyventojams. KAVB taip pat dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus.

Būdama atvira ir draugiška, KAVB tampa patraukliu miesto kultūros, laisvalaikio ir informacijos centru – bendrauja ir bendradarbiauja, ieško naujų veiklos sričių ir alternatyvių finansavimo šaltinių, kviečia į virtualų žinių pasaulį ir skatina tobulėti.

Daugiau apie KAVB:

Dokumentinis filmas "Bibliotekos istorijos puslapius pavarčius...".
Bibliotekos raidos etapai: datos ir Įvykiai (.pdf, 2,02 MB)
Jubiliejaus renginių programa.